Váš online spojenec

Cheb: Daruj krev s komorou

Cheb: Daruj krev s komorou

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zorganizovala 27. dubna akci Daruj krev s komorou. Na transfúzní stanici chebské nemocnice se sešla třicítka dárců krve, z nichž 27 darovalo krev poprvé.

Ostrov: Ve městě i v jeho okolí probíhá tradiční Tříkrálová sbírka

Ostrov: Ve městě i v jeho okolí probíhá tradiční Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka ale probíhá vzhledem k nynější situaci tak trochu jinak. A to konktrétně formou statických pokladniček, umístěných na cca 30 místech v Ostrově a okolí, (lékárny, MÚ Ostrov, obchody, okolní městské a obecní úřady, atd.), do kterých mohou dárci přispět jakoukoliv částku. Každé místo je vždy označené letákem.

Sokolov: Nemocnice otevřela moderní Dárcovské centrum

Sokolov: Nemocnice otevřela moderní Dárcovské centrum

Centrum v pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako registr dárců kostní dřeně. Do revitalizace a vybavení centra investoval provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals CZ, řádově miliony korun. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě jiných hostů i hejtman Petr Kubis, starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka.

Chodov: Město poděkovalo dárcům krve

Chodov: Město poděkovalo dárcům krve

Celkem 16 dobrovolných dárců krve ocenil ve středu 11. března Chodov. Vedení města je pozvalo do zasedací místnosti radnice, aby dobrovolníkům osobně poděkovalo a předalo drobné pozornosti.

Chodov: Město poděkovalo dárcům krve

Chodov: Město poděkovalo dárcům krve

Celkem 20 dobrovolných dárců krve ocenil v těchto dnech Chodov. Vedení města je pozvalo do zasedací místnosti radnice, aby dobrovolníkům osobně poděkovalo a předalo drobné pozornosti.

Sokolov: Dárci krve převzali plakety

Sokolov: Dárci krve převzali plakety

V pondělí 25. června 2018 převzali dárci krve plakety doktora Jánského. Zúčastnili se starosta Sokolova Jan Picka s místostarostkou Renatou Oulehlovou, primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová a oblastní ředitelka Českého červeného kříže Hermína Kaňková. Ocenění a poděkování předali asi třicítce dobrovolníků.

Karlovarský kraj ocenil dárce krve

Karlovarský kraj ocenil dárce krve

Dne 18. 6. 2018 za účasti hejtmanky Karlovarského kraje si v krajské knihovně v Karlových Varech z jejích rukou přišli převzít ocenění dárci krve z celého Karlovarského kraje. Celkem 75 dárců bylo oceněno z rukou hejtmanky, zástupců transfuzní stanice, Českého červeného kříže, měst a obcí či zdravotních pojišťoven.

Cheb: Město letos Hospici Sv. Jiří věnuje příspěvek ve výši 200 tisíc

Cheb: Město letos Hospici Sv. Jiří věnuje příspěvek ve výši 200 tisíc

Před několika dny město obdrželo tiskovou zprávu o situaci Hospice Sv. Jiří, který již několik let poskytuje v našem regionu mobilní paliativní péči. Podle této informace nebudou služby hospice v tomto roce hrazeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na základě této informace vyvolalo vedení chebské radnice jednání se zástupcem Hospice Sv. Jiří panem Votavou.