Veřejnost může navštívit stavbu na Žabovřeské v sobotu 25. května

Veřejnost může navštívit stavbu na Žabovřeské v sobotu 25. května
Ředitelství silnic a dálnic a město Brno zvou veřejnost na prohlídku stavby důležité části Velkého městského okruhu v Brně – VMO Žabovřeská. Akce se uskuteční v sobotu 25. května od 9 do 17 hodin.

'Po roce od zprovoznění tramvajového tunelu se návštěvníci mohou podívat, jak stavba pokročila, a zároveň mají jedinečnou možnost projít se po střeše silniční galerie a po ploše budoucí relaxační zóny. Nové pěší trasy zpřístupní kapli sv. Antonína a sv. Barbory, jediný doklad někdejší osady Kamenný mlýn, a na několika místech se napojí na oblíbený Wilsonův les,' popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková. 'Na staveniště mohou lidé vstoupit ze tří stran: směrem od zastávek Bráfova nebo Pisárky anebo od budovy Brněnských vodáren a kanalizací přes lávku pro pěší. Stejně tak mohou na kterémkoli tomto místě skončit. Doporučujeme přijet sem městskou hromadnou dopravou, v okolí není možné zaparkovat,' upozornila primátorka.

Trasa prohlídky vede po nezpevněném povrchu staveniště. 'Nebude tedy umožněn vstup s kočárkem, kolem, na bruslích a se zvířaty. Návštěvníkům doporučujeme pevnou obuv,' upozornil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Stavba VMO Žabovřeská patří k technologicky nejnáročnějším projektům ŘSD, což dokládá rozmanitost prací. 'Pro ražbu tramvajového tunelu byly nutné odstřely skály. K rozpojování skalního masivu bylo využito 11,3 tun trhaviny a celkově odtěženo 24 000 m3 horniny. Na stavbě se kromě těžké techniky vystřídali horolezci i potápěči. Aktuálně pokračujeme v budování levého jízdního pásu, protihlukových stěn, nábřežní zdi, chodníků, inženýrských sítí a dalších stavebních objektů,' popsal postup prací Fiala.  

Finálního zprovoznění celé stavby se řidiči dočkají na podzim 2024, kdy bude zahájen provoz ve čtyřech jízdních pruzích. Výrazně se zlepší dopravní situace v úseku, kde denně projede čtyřicet tisíc aut. Práce na druhé etapě Velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně začaly v prosinci 2020. První etapa trvala od října 2018 do prosince 2020.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!