Dobré zprávy

Doporučení redakce: navštivte pivní lázně a wellness v Nepomuku.

Chebská monstrance - spor zatím pokračuje

Chebská monstrance - spor zatím pokračuje

Spor mezi chebskou radnicí a zdejší římskokatolickou farností ohledně monstrance se zatím nepodařilo vyřešit. Obě strany si navzájem sdělily svá stanoviska v písemné formě. Přinášíme je v následujícím textu včetně odkazů na předchozí zprávy a shrnutí na stránkách farnosti.