Pražský magistrát přivítal organizaci EURAG, která hájí práva seniorů

Pražský magistrát přivítal organizaci EURAG, která hájí práva seniorů
Zástupci organizace EURAG navštívili Prahu. Mezinárodní organizace bojující za lepší život seniorů přijala pozvání od pražského magistrátu na společné setkání v historických prostorách Staroměstské radnice, které se uskutečnilo v pátek 10. března 2023 dopoledne.
„Velmi si vážím všech, kteří se starají o blaho starších. Je to i moje dlouhodobé téma. Nejstarší evropská neziskové organizace EURAG zabývající se kvalitou života seniorů na všech úrovních působí ve 28 zemích Evropy a také v Izraeli. Její zástupci Prahu navštívili v rámci pořádání konference "Úspěšné a neúspěšné stárnutí mozku". Přidanou hodnotou projektu je i spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Toto partnerství pomůže mladým českým vědcům získávat nové cenné zkušenosti,“ uvedla Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy. EURAG je akronym pro anglický název European Federation of Older Persons, což je organizace založena v roce 1962 v Lucembursku a je nejstarší evropskou organizací, která hájí práva seniorů. V této organizaci platí doslova heslo „senioři se starají o seniory“ (Seniors care for seniors). Od počátku fungovala jako most mezi západem a východem Evropy, a to ještě před vznikem EU. Mezi členské státy patři: Arménie, Albánie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Irsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Moldavsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!