Praha nasvítí Petřínskou rozhlednu v modré barvě, symbolicky tak podpoří osoby s autismem

Praha nasvítí Petřínskou rozhlednu v modré barvě, symbolicky tak podpoří osoby s autismem
Každoročně patří 2. duben podle rozhodnutí OSN Světovému dni porozumění autismu. Celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s poruchou autistického spektra. A tato výzva k porozumění, toleranci a filantropii pak provází celý nadcházející měsíc - Modrý duben. Výrazným prvkem myšlenky je modrá barva, ta je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Praha proto z neděle na pondělí symbolicky modře rozsvítí Petřínskou rozhlednu.
„Symbolické nasvícení Petřínské rozhledny modrou barvou by nám mělo připomenout, že mezi námi žije množství lidí, kteří potřebují naši pomoc a zvláštní péči. Autisté jsou právě takovou skupinou,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. „Naše společnost by měla být otevřená a inkluzivní pro všechny bez ohledu na rozdíly. ‘Modrý duben‘ nás konkrétně vyzývá k vyšší informovanosti o lidech s poruchou autistického spektra, a především k lepšímu porozumění jejich vnímání světa. Jsem moc rád, že se můžeme připojit k této globální výzvě, jak symbolickým zahalením Petřínské rozhledny do modré barvy, tak i podporou konkrétních projektů,“ sděluje Jiří Pospíšil, náměstek pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Nezisková organizace Diakonie Praha je významným poskytovatelem sociálních služeb v Praze. Od letošního roku do svého portfolia služeb nově připojila Domov Daniela pro osoby s poruchou autistického spektra ve Stodůlkách. Jméno Daniela nosila dáma, která stála za vznikem dnešní organizace, Daniela Caldová, která svým úsilím a posláním změnila v dobrém životy mnoha lidí. Proto domov nese její jméno a je formou poděkování. V průběhu loňského podzimu byla dokončena nákladná stavba domova v hodnotě přes 22 milionů Kč, která byla financovaná s pomocí dárců. Nyní se do celoročního zařízení postupně stěhují noví klienti s těžší formou autismu. Diakonie Praha patří do sítě sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy, který provoz jejích služeb finančně podporuje. Cílem je nabídnout řešení, kapacitu a pobytovou službu pro tuto cílovou skupinu, kterých je v rámci celého Česka nedostatek. Hlavní motivací je zajistit lidem s autismem důstojné bydlení s odpovídající péčí a také odlehčit rodinám, které se o své dospělé děti starají a fungují v náročném režimu. „Domov Daniela je a bude opravdovým domovem pro řadu lidí. Proto se snažíme nacházet ty nejlepší cesty fungování, ať už z pohledu prostředí nebo profesionální péče. Autismus je palčivé společenské téma a my věříme, že díky Domovu Daniela dokážeme pomoci celým rodinám a zároveň být inspirací pro další zřizovatele,“ uvádí ředitelka Diakonie Praha Renata Chmelová. Porucha autistického spektra je vývojová porucha, která se projevuje především v oblastech běžného chování a komunikace. Univerzální příklad člověka s autismem neexistuje. Spektrum lidí, kteří trpí touto diagnózou, je široké, projevy jsou individuální. Typickými projevy, které autismus doprovází, jsou špatné navazování sociálních vztahů (přijímání pohlazení, doteků, oční kontakt, přítomnost ve větší společnosti), dále projevy emocí, jiná nebo žádná komunikace s okolím, stereotypní pohyby nebo chování náročné na péči. Lidé s autismem působí na okolí tak, jako by žili ve vlastním světě a nereagovali na žádné podněty. Naopak se ale také může jednat o jedince, kteří mohou žít téměř běžný život svých vrstevníků. Autismus se velmi často pojí s mentálním handicapem, s ADHD (poruchou pozornosti a aktivity) či s různými psychiatrickými diagnózami, jako jsou úzkosti, deprese, sebepoškozování atd. Široká veřejnost se nyní může zapojit do podpory a poslat dar na sbírkové konto Diakonie Praha: 20001-127747339/0800. Finanční příspěvky budou využity na celkový provoz Domova Daniela. Zájemci také mají možnost navštívit benefiční koncert, který Diakonie Praha k příležitosti Modrého dubna pořádá v pondělí 3. dubna 2023 od 18:30 hodin v kostele sv. Michala v Jirchářích na Novém Městě. Vystoupí ženské pěvecké sbory Nashira a Arytmie, vstupné je dobrovolné. Více informací je k dispozici zde.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!