Praha 2 rozdělila první granty letošního roku

Praha 2 rozdělila první granty letošního roku
Radnice Prahy 2 poskytne i letos veřejnou finanční podporu formou účelové dotace.

O podpoře konkrétních projektů v oblasti sportu, mimoškolní činnosti dětí a mládeže, a v oblasti životního prostředí rozhodli radní na svém úterním jednání Rady městské části Praha 2.

„Veřejnou finanční podporu považujeme za důležitou součást komunální politiky. Formou účelové dotace každoročně podporujeme celou škálu konkrétních projektů, které pomáhají zlepšit život našich občanů. Prostřednictvím dotací se nám také daří významnou měrou podporovat veřejně prospěšné programy nebo pomáhat lidem v situacích, které by pro ně bez finanční pomoci byly obtížně zvládnutelné. Jen za poslední čtyři roky jsme na tyto účely vyhradili z rozpočtu městské části více než 15,6 milionu korun,“ uvádí místostarosta Prahy 2 Jan Korseska, který má v gesci oblast financí.

Rada městské části Praha 2 na svém úterním jednání schválila podporu 44 konkrétních projektů, z nichž 17 spadá do oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže, 14 do oblasti sportu a 13 z nich se týká oblasti životního prostředí.

„Vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí se i letos setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Bylo tak z čeho vybírat. Mezi přihlášenými projekty nechyběly návrhy na revitalizace vnitrobloků, vybudování předzahrádek nebo osázení rabátek v ulicích Dvojky. Granty nakonec získalo hned třináct z nich. Jsem rád, že díky finanční pomoci se tak mohou realizovat i menší komunitní projekty rozvíjející městskou přírodu,“ dodává místostarosta Prahy 2 Jan Recman, který má oblast životního prostředí ve své gesci.

Mezi žadatele v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže bude rozdělena částka 500 tisíc korun, v oblasti sportu pak 400 tisíc korun, a v oblasti životního prostředí se jedná o částku 250 tisíc korun.

Nejvíce peněz z rozpočtu městské části však půjde letos na kulturu, oblast sociálních a sociálně zdravotních programů, a dále na oblast prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality. Rozhodnutí o konkrétních podpořených projektech v těchto oblastech by mělo padnout na jednání Rady městské části v nejbližších týdnech.   

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!