Váš online spojenec

Karlovarský kraj je připraven spolufinancovat projekty s evropskými dotacemi

Karlovarský kraj je připraven spolufinancovat projekty s evropskými dotacemi

Karlovarský kraj bude podobně jako v minulých letech čerpat úvěr na spolufinancování velkých projektů s dotací z EU nebo z dotačních programů státního rozpočtu. Z vlastních zdrojů by kraj nemohl některé akce, například nákladné rekonstrukce silnic, vůbec uskutečnit. Celkový úvěrový rámec na léta 2022 – 2025 činí 2,5 miliardy korun a při nedočerpání úvěru kraji nehrozí žádné poplatky či sankce. Podmínky a nastavení čerpání úvěru schválilo krajské zastupitelstvo.

Plány na rekonstrukce v Jindřichově Hradci

Plány na rekonstrukce v Jindřichově Hradci

V říjnu se začne s rekonstrukcí a budováním přístavby pro YMCA na 5. základní škole. Potvrdit to ještě musí zastupitelé. Rada města přidělila dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí. Na 3. etapu rekonstrukce Václavské ulice naváže výsadba zeleně a úprava ploch kolem silnice. To jsou jen některá z témat, které řešili městští radní.

2011 – Sokolov: Renovace školního bazénu začala (4467) (TV Západ)

2011 – Sokolov: Renovace školního bazénu začala (4467) (TV Západ)

Čtyři roky starý projekt renovace školního bazénu na 6. Základní škole v Sokolově se konečně realizuje. Městu se podařilo získat dotaci ze strukturálních fondů ROPu z priority regenerace a rozvoj měst. Ve školním bazénu byla v nedávné minulosti instalována nová technologie. Nyní přijde na řadu zbytek vybavení.

Kraj má potvrzenou dotaci od státu na revitalizaci Císařských lázní

Kraj má potvrzenou dotaci od státu na revitalizaci Císařských lázní

Karlovarský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR na pokračování revitalizace Císařských lázní. Dotace je částečně navýšena podle příslibu ministryně financí Aleny Schillerové z roku 2019. V letošním roce jde celkem o 285,6 milionu korun, v roce 2022 a 2023 to bude vždy 50 milionů korun. Kraj díky tomu může ponížit svůj podíl na financování akce.

Kyselka: Kraj přispěje na záchranu Jindřichova dvora (TV Západ)

Kyselka: Kraj přispěje na záchranu Jindřichova dvora (TV Západ)

Společnost Lázně Kyselka, o.p.s., podala ke Karlovarskému kraji žádost o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na obnovu objektu Jindřichova dvora v areálu městských lázní Kyselka, konkrétně na zajištění havarijního stavu věže. Žádost projednala Komise kultury a památkové péče a poskytnutí dotace doporučila.