Obnova historického kostela

Obnova historického kostela
Zakázka na rekonstrukci vyhořelého kostela sv. archanděla Michaela v Praze je připravená s předpokládanou hodnotou 44,6 milionu Kč. Financování získal především díky veřejné sbírce, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha.

Předpokládaná hodnota zakázky rekonstrukce kostela Sv. archanděla Michaela činí 44 633 978,50 Kč včetně DPH. Tuto částku se podařilo z velké části získat díky financování obnovy kostela, jež pomohli zrealizovat lidé prostřednictvím veřejné sbírky, kterou vyhlásilo Hlavní město Praha v říjnu 2020. Díky štědrým dárcům se podařilo vybrat 1 904 500 Kč. Hlavní město Praha touto cestou děkuje všem, kteří ve sbírce přispěli.

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil k obnově kostela uvedl: „Jsem velmi rád, že jsme dnes odsouhlasili veřejnou zakázku na opravu kostelíka. Jedná se o důležitý symbol našeho historického přátelství s Ukrajinou. Tento projekt můžeme vnímat i jako symbol dnešní doby; z velké části zničenou stavbu jsme se zavázali obnovit do její původní podoby...

Předmětem zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci budovy roubeného kostela z 18. století, který byl zničen požárem. Tento dřevěný roubený kostel lemkovského typu byl do Kinského zahrady v Praze přenesen v roce 1929 z Medvedovců (Medvidivtsi) u Mukačeva, tedy z bývalé Podkarpatské Rusi, někdejší součásti Československa...

Požár, který navštívil kostel v roce 2020, způsobil značné škody na konstrukčních prvcích věží, bání, střešní námětky a střešní krytině, což si vyžádá jejich kompletní výměnu. Před demontáží byly jejich zbylé části pečlivě zaměřeny a zdokumentovány tak, aby bylo možné zhotovit jejich přesnou kopii. Požárem byla poškozena také konstrukce roubených stěn a ochozů v různé intenzitě.

Během provádění stavebních prací bude důsledně dodržováno původní stavební řešení, jelikož se jedná o vědeckou rekonstrukci exponátu skanzenu Národopisného muzea, která je nemovitou kulturní památkou. Po dokončení rekonstrukce bude objekt předán Muzeu hlavního města Prahy...

Plány do budoucna zahrnují začlenění kostela do kultury hlavního města Prahy, a to nejen v podobě liturgických obřadů, ale také jako místo konání kulturních akcí. Jedná se o projekt, který navazuje na tradiční hodnoty a posiluje vazby s našimi východními sousedy. Obnova kostela sv. archanděla Michaela tak bude nejen připomínkou historického přátelství, ale také zároveň poskytne cenný prostor pro další spolupráci a vzájemné poznávání.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!