Lidé na obnovu vyhořelého chrámu sv. archanděla Michaela darovali téměř dva miliony korun

Lidé na obnovu vyhořelého chrámu sv. archanděla Michaela darovali téměř dva miliony korun
Chrám sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských v Praze 5, který před více než dvěma lety vyhořel, může být znovu obnoven. Ve veřejné sbírce se vybralo přes 1,9 milionu korun. Tyto peníze nyní poputují na obnovu chrámu, jak v pondělí schválili pražští radní. Všem dárcům patří ze strany hlavního města velké poděkování.
„Je to dvojnásob dobrá zpráva. Jednak proto, že historicky cenný kostel sv. archanděla Michaela, který před dvěma a půl lety lehl popelem, by měl z tohoto popela znovu povstat a být obnoven. A dále proto, že se ve veřejné sbírce podařilo vybrat téměř dva miliony korun, které pomohou s vybavením interiéru nově postaveného kostela. Těším se na den, až bude opět ozdobou zahrady Kinských,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.  „Vybrané necelé dva miliony korun dokládají, kolika lidem obnova této sakrální památky, která je jedinečná nejen svou architekturou, ale i místem vzniku, leží na srdci. O to větší poděkování jim patří i z toho důvodu, že tzv. karpatský kostelík vyhořel v době, kdy se naše země ocitala v koronavirové krizi, a obyvatelé zažívali své vlastní těžkosti. Ukázalo se, že lhostejnost a netečnost v naší společnosti nemá místo ani v takto složitých dobách. Upřímně si vážím každého jednotlivého dárce. I díky jejich štědrým příspěvkům může Praha po necelých třech letech od požáru konečně přikročit k dílu a chrám sv. archanděla Michaela obnovit. Za to jim patří neskonalý dík,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Na obnovu chrámu je připraven celý výtěžek veřejné sbírky ve výši 1 904 454 korun. Sbírka trvala jeden rok. Peníze ze sbírky se použijí na vybavení interiéru nového kostela. Samotná stavba si podle odhadů vyžádá celkem částku ve výši 30 až 40 milionů korun. Konečná cena ještě stanovena nebyla. Nyní jsou činěny veškeré úkony spojené s vydáním stavebního povolení na obnovu objektu. Předpoklad vydání povolení je květen letošního roku. Zároveň pokračuje příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele, které by ještě měla schválit Rada hl. m. Prahy. Tesařské postupy nicméně vyžadují, aby stromy na stavbu chrámu byly pokácené v zimě, kdy mají méně mízy a se dřevem se lépe pracuje. Pokud vše bude postupovat podle plánu, stavět by se mohlo začít nejdříve příští rok. Požár postihl chrám sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských 28. října 2020. Hlavní město, v jehož majetku se historický chrám nachází, zahájilo veřejnou sbírku na obnovu vyhořelého chrámu 4. listopadu téhož roku. Jen v prvním měsíci lidé poslali více než jeden milion korun. Chrám sv. archanděla Michaela, nebo také karpatský kostelík sv. Michala, byl celodřevěný pravoslavný chrám z druhé poloviny 17. století, přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem. Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Byl asi 14 metrů dlouhý a 8 metrů široký, věž sahala do výšky asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Jednalo se o dar Rusínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, Praze, jako jejich typické lidové stavby. Náklady spojené s touto operací hradilo Národní muzeum za podpory Ministerstva školství a osvěty Československé republiky. Chrám se stal součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Fotografie ze zásahu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy u požáru naleznete zde. Video Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy naleznete zde.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!