Dům Na Dlážděnce je po rekonstrukci, zabydlí se v něm Pražané s autismem či jiným zdravotním znevýhodněním

Dům Na Dlážděnce je po rekonstrukci, zabydlí se v něm Pražané s autismem či jiným zdravotním znevýhodněním
Hlavní město právě dokončilo kompletní rekonstrukci domu v ulici Na Dlážděnce. Vzniknou zde nové pobytové služby pro Pražany, kteří potřebují specializovanou péči a chráněné byty. Tento projekt je dalším krokem hlavního města na cestě k dostupným sociálním službám na území Prahy, aby se lidé se zdravotním znevýhodněním nemuseli stěhovat za péčí do jiných krajů republiky. Rekonstrukce by měla vyjít město na 27 milionů korun včetně DPH. Dosud bylo proinvestováno zhruba 23 milionů korun.
„Hlavní město dlouhodobě trpí nedostatkem služeb pro zdravotně znevýhodněné Pražany, které roky vyváželo do ústavů zřízených komunisty v pohraničí, daleko od jejich příbuzných a přátel. Dospělé a bohužel i děti s chováním náročným na péči metropole nechávala léta žít v psychiatrických léčebnách. Od svého nástupu do funkce proto spolu s odborem sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy a poskytovateli služeb posilujeme kapacitu péče, aby tito Pražané mohli zůstat v rodném městě a nekončili v zařízeních daleko v pohraničí,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. „Pokud dostanu ve čtvrtek důvěru pražského zastupitelstva, budu jako nová radní i nadále rozvíjet kapacity pro lidi se zdravotním postižením a podporovat vznik projektů komunitního typu, jako je například nový domov sociálních služeb Na Dlážděnce, na celém území Prahy. Za sedm let, co mám sociální oblast u nás na Dvojce na starosti, se nám podařilo mnohé a já jsem ráda, že budu moci zkušenosti přenést do celého města. Zároveň navázat na práci mé předchůdkyně. Každý je pro nás důležitý a nikoho v tom nenecháme samotného. Kvalitní péče musí být pro Pražany dostupná primárně v Praze, tedy tam, kde většina z nich strávila celý svůj život,” říká budoucí náměstkyně pro oblast sociální péče za SPOLU Alexandra Udženija. V přízemních prostorách domu je v plánu zřízení komunitního bydlení pro Pražany s těžšími formami autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj a dostatečné soukromí. Nově vzniklá pobytová služba by měla umožnit čtyřem klientům vytvářet si za podpory pracovníků vlastní místo pro život. Dle jejich přání a potřeb se zapojit do běžného chodu domácnosti a získat vědomí „být doma“. Služba svým prostorovým uspořádáním, vybavením, náplní programu a přístupem pracovníků má snahu co nejvěrněji přiblížit samostatný život v běžném bytě. Vzhledem k cílové skupině uživatelů je základním stavebním kamenem služby individuální přístup, cílené používání metod a přístupů práce s lidmi s autismem a zajištění nepřetržité dostupnosti podpory a péče. Sociální službu by měla provozovat organizace Ruka pro život. „Služba je určena lidem s poruchou autistického spektra s vysokou mírou potřebné podpory a chováním náročným na péči. Tito lidé dlouhodobě propadávali sítí sociálních služeb a nenacházeli důstojné místo pro život.  Právě nepřetržitý provoz služby během celého roku a podpora klientům kladou vysoké nároky na personální i prostorové zabezpečení služby, tak aby bylo možné uspokojovat potřeby uživatelů, zajistit jejich bezpečí, poskytnout potřebný podíl individuální péče a také poskytovat službu v odpovídající kvalitě,” vysvětluje Lenka Antonie Janištinová, ředitelka organizace Ruka pro život. V nadzemních podlažích chce Praha zřídit chráněné a samostatné bydlení pro lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují vyšší míru podpory. „Jako rodiče těžce postiženého syna si velmi vážíme iniciativy pražského magistrátu zřídit pobytovou sociální službu pro klienty náročné na péči. V minulosti jsme oslovili nespočet poskytovatelů sociálních služeb, přičemž velká část z nich našeho syna odmítla. Uspěli jsme pouze v jednom případě, syn se však nedokázal dostatečně adaptovat na zavedený režim, který byl v zařízení nastaven. V tomto směru si velmi ceníme snahy hlavního města vytvořit sociální službu modelovanou na míru s ohledem na vysoce specifické potřeby klientů, jako je náš syn,“ popisuje Hana Masopustová, která má dlouhodobý zájem o podobnou službu. Bytový dům je umístěn v rezidenční části Prahy 8, je obklopen zahradou a po rekonstrukci je bezbariérový. Budova již v minulosti sloužila jako zařízení sociálních služeb, od roku 2016 však byla prázdná, chátrala a městská část ji plánovala prodat. Díky dohodě mezi městskou částí a hlavním městem byl nakonec dům v roce 2020 předán a svěřen příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Vlašská, která zde ve spolupráci s magistrátem zajistila projekt celkové rekonstrukce. „Jsme rádi, že můžeme být u tvorby nových komunitních sociální služeb. Tato služba je vstupenkou do péče 21. století, bude zaměřena na lidi, jejich skutečné potřeby, preferenci a vůli. To vše v důstojném prostředí,“ dodává Martin Kahánek, ředitel Centra komunitních služeb Pro život.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!