Ašsko: Záchranné práce na kopaninském zámečku mají pokračovat i letos

Ašsko: Záchranné práce na kopaninském zámečku mají pokračovat i letos
Ve čtvrtek 23. února se na radnici konala schůzka vedení města Aše s majitelem zámečku v Kopaninách, panem Františkem Hupkou. Pan Hupka (na snímku uprostřed) starostu a místostarostu seznámil s dalšími kroky, které jsou nutné k záchraně budovy, která se dochovala v podobě zbytků obvodového zdiva.

Na schůzce se hovořilo nejen o omezených možnostech získat významnější dotaci na obnovu střechy tohoto památkově chráněného objektu od státu, ale také o možnosti získat prostředky od Karlovarského kraje a města Aše.

Město Aš úsilí o obnovu zámku podporuje už několik let. Loni pan Hupka, který zámek opravuje už od roku 2011, obdržel individuální dotaci ve výši 80 tisíc korun. Jak uvedl, o podporu města Aše požádá i nyní. Jeho cílem je kompletní zastřešení zámecké budovy, kde by chtěl jednou zřídit regionální muzeum.

Vlastník zámeček propaguje akcemi, které zde každoročně pořádá či spolupořádá, například Equipage Bad Elster – Aš či komunitní festival. V popularizaci zámku a regionu chce pokračovat i nadále

Historie kopaninského zámečku sahá až do první poloviny 16. století. Dle historického průzkumu je opravovaná budova skutečně původním panským sídlem z uvedeného období. Zámecký areál je od roku 2010 na seznamu kulturních památek ČR.

Zdroj: Město Aš

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!