Zdravotně znevýhodnění dostanou příspěvky na vozík i úpravu bytu

Zdravotně znevýhodnění dostanou příspěvky na vozík i úpravu bytu
Město Plzeň podpoří sedm žadatelů, kteří požádali o příspěvek na částečné uhrazení speciální péče či pomůcek pro zdravotně znevýhodněné rodinné příslušníky nebo pro sebe.

Celkem jim rozdělí 318 tisíc korun. Přispěje například na uhrazení rehabilitační péče těžce zdravotně postiženým dětem i dospělým či na úpravu bezbariérové kuchyně pro mladého muže, jenž je již léta upoután na vozík.      

„Magistrátní odbor sociálních služeb pokračuje i letos v programu, v němž mohou zdravotně znevýhodněné osoby žádat o poskytnutí peněžitého daru. Finanční prostředky jsou určené například na speciální pomůcky či léčebné metody. Pořízení těchto kompenzačních pomůcek je nákladné a pro mnoho občanů jsou tak prakticky nedosažitelné. Týká se to i zdravotních pobytů a podpůrných aktivit, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění vůbec nebo nejsou hrazeny v plné výši,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Doplnila, že letošní rok je z pohledu počtu předložených žádostí extrémní. „V současné době je původně alokovaná částka určená pro podporu zdravotně znevýhodněných a zlepšení komfortu jejich života zcela vyčerpaná. Protože si ale uvědomuji, jaký význam má pro handicapované spoluobčany tento systém pomoci od města, požádám Zastupitelstvo města Plzně o souhlas s navýšením dané položky v rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb pro tento rok,“ dodala náměstkyně.


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!