Veřejná sbírka Plzně obdržela další dar, pomoc už poskytuje prvním žadatelům

Veřejná sbírka Plzně obdržela další dar, pomoc už poskytuje prvním žadatelům
Další významný dar putuje do veřejné sbírky města s názvem Pomáhající Plzeň, která podporuje lidi v tíživé bytové situaci i válečné uprchlíky z Ukrajiny.

Částku ve výši 70 tisíc korun věnovala městu Plzni firma GO! Express & Logistics, s. r. o. Symbolický šek převzal ve čtvrtek 26. května 2022 před plzeňskou radnicí z rukou jednatele Martina Koči náměstek primátora David Šlouf. Ve veřejné sbírce je aktuálně přes 3,2 milionu korun, před pár dny odešla z účtu první platba, která pomůže se zajištěním trvalého bydlení ženě z Plzně. Město eviduje a zpracovává další podané žádosti o finanční dary z peněz veřejné sbírky Pomáhající Plzeň.

„Jménem města Plzně bych rád poděkoval společnosti GO! Express & Logistics za částku 70 tisíc korun, kterou poslala na sbírkový účet. Jsme velmi rádi za tento finanční příspěvek, stejně tak za všechny ostatní dary. Solidarita lidí je obrovská, přispívají fyzické i právnické osoby a také neziskové organizace. Za všechny příspěvky děkujeme,“ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, který stojí za vznikem veřejné sbírky.

„Jakožto mezinárodní logistická firma si uvědomujeme rozsah migrační krize způsobené konfliktem na Ukrajině. V evropských municipalitách, ve kterých je naše společnost nejvíce aktivní, tedy v Praze, Varšavě, Berlíně a v Bratislavě, jsme nabídli pomoc jak logistickou, tak materiální či finanční. A protože controllingové centrum naší skupiny se nachází právě v Plzni, rozhodli jsme se darovat částku 70 tisíc korun také do veřejné sbírky města Plzně. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům, kteří se na této pomoci podíleli, a také pobočkám GO! ve Švýcarsku a v Dortmundu, které do sbírky přispěly největší částkou,“ řekl Martin Koča, jednatel společnosti GO! Express & Logistics, která se zaměřuje na mezinárodní přepravu expresních zásilek pro B2B segment.

Na účtu sbírky je momentálně přes 3,2 milionu korun. Na konci dubna schválili radní města pravidla pro rozdělování finančních darů z této sbírky. „K rozdělování peněz máme zřízenou městskou realitní agenturu, která sleduje nabídku a poptávku na trhu s nemovitostmi. Díky její činnosti tak můžeme podpořit prvního žadatele o finanční dar. Peníze dárců už tedy reálně pomáhají se zajištěním dlouhodobého bydlení, slouží zejména pro úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií. Pomohou i s úhradou kauce nebo pořízením základního vybavení bytu,“ řekl David Šlouf.

Administraci veřejné sbírky svěřila rada města Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. „Odbor již vyřídil jednu žádost o poskytnutí finančního daru. Před pár dny odešla z transparentního účtu platba ve výši 18 500 korun pro paní Petru, která peníze použije na úhradu kauce za byt a nakoupení základního vybavení bytu. Další žádost ve výši 80 tisíc korun projednají zastupitelé na svém nejbližším zasedání. Během minulého týdne obdržel odbor čtyři žádosti, které teď musí administrativně zpracovat a vyhodnotit,“ upřesnil David Šlouf.

Žádost o finanční dar lze podat pouze na předepsaném formuláři, jenž je dostupný na www.pomahajiciplzen.eu v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce. „Výše darů fyzické nebo právnické osobě nepřesáhne částku dvacet tisíc korun v jednom kalendářním roce z finančních zdrojů veřejné sbírky. O vyšších darech rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně. Maximální výše daru je sto tisíc korun,“ vysvětlila vedoucí odboru Karolína Vodičková.


Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň

Finanční veřejná sbírka s názvem Pomáhající Plzeň byla vyhlášena 8. března 2022 na pomoc lidem nacházejících se na území města Plzně, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, ale také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Číslo transparentního účtu města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Sbírka je časově neomezená, zájemci mohou na sbírkový účet stále přispívat.

Více informací je na webu https://www.pomahajiciplzen.eu/.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!