Včelaři a ochránci přírody dostanou krajské dotace

Včelaři a ochránci přírody dostanou krajské dotace
Ke schválení zastupitelstvu doporučila rada rozdělení dotací z programu na podporu včelařství v Plzeňském kraji ve výši 2, 4 mil. Kč, a to celkem 7 žadatelům.

Program byl vyhlášen v lednu letošního roku. Je určen na podporu začínajících a stávajících včelařů, realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, za účelem stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. „Chceme podpořit nejen stávající ale také začínající včelaře. Právě ti si mohou z dotace pořídit nejen nové nástavkové úly ale také minimální nutné vybavení k úspěšnému včelaření. U stávajících včelařů podporujeme především pořízení nových nástavkových úlů,“ říká náměstek hejtmana Josef Bernard. Na podporu včelařství bylo v předchozích letech (2010 – 2021) z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuto celkem 27,4 mil. Kč.

Poskytnutí dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2022

Rada odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu ke schválení celkem 4 žádosti záchranných stanic z Plzně, Tachova, Spáleného Poříčí a Rokycan o poskytnutí dotace v celkové výši 2 mil. Kč. Finanční podpora je určena na zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů ve vymezené části území Plzeňského kraje tedy na zajištění servisu a péče o zmiňované živočichy. Z dotace lze pokrýt úhradu nákladů na odchyt, deponaci, ošetření a léčbu, návrat do přírody nebo na nákup krmení případně na modernizaci a rozšíření chovatelského zázemí stanice. „Podmínkou přidělení dotace je registrace od ministerstva životního prostředí a také členství v Národní síti záchranných stanic,“ doplňuje náměstek hejtmana Josef Bernard.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!