Strážníci zachraňovali životy. Převzali za to ocenění

Strážníci zachraňovali životy. Převzali za to ocenění
V prostorách Obřadní síně Plzeňské radnice proběhlo ve středu 19. dubna  2023 ocenění  strážníků a zaměstnanců městské policie.

Primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký jim  za přítomnosti radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera, velitele  Městské policie Plzeň Ing. Petra  Nováčka  a dalších čestných hostů předal ocenění za věrnost k Městské policii Plzeň, vykonané mimořádné činy, záchrany životů a statečnost.

Věrnostního ocenění se dostalo všem, kteří u městské policie slouží 10, 15, 20, 25 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů tohoto sboru.

 „Je mi velkou ctí poděkovat nejen všem oceněným strážníkům za jejich práci, ale i ostatním zaměstnancům městské policie. Bez jejich fungování si nedokážu život v Plzni představit,“ řekl při zahájení slavnostní akce primátor Plzně Roman Zarzycký.

 „Srdečně děkuji plzeňským strážníkům za jejich nasazení ve službě. Gratuluji oceněným, vážím si jejich věrnosti a statečnosti a těším se na společnou práci v dalších letech,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

 „Je tomu teprve pár měsíců, co se tahle organizace stala nedílnou součástí mého života. Dnes mám tu čest  předat Vám  významná ocenění a moc si toho vážím. Chtěl bych tímto  poděkovat všem strážníkům za jejich zodpovědnou práci a přístup k výkonu služby. Nesmím zapomenout ale i na další zaměstnance městské policie, kteří se podílí na chodu organizace“, uvedl  ve svém proslovu Petr Nováček, velitel městské policie.

Na seznamu oceněných se objevila tato jména:

Jakub Staněk a Pavel Jiras, strážníci obvodní služebny Městské policie Plzeň Bory. Oba jmenovaní obdrželi čestné ocenění za příkladný čin, vysoké nasazení při výkonu služby a profesionálně poskytnutou předlékařskou první pomoc obsluze čerpací stanice  v Plzni na Domažlické ulici, kterou nalezli bezvládně ležet 22.února 2022 časně ráno na podlaze uvnitř uzamčené provozovny. Mezitím, co strážník Pavel Jiras vyrozuměl operační oddělení, které informovalo kolegy z PČR a volal zdravotnickou záchrannou službu, snažil se strážník Jakub Staněk dostat dovnitř k muži. Jakmile se mu podařilo vytlačit křídlo posuvných dveří, spěchali s kolegou k bezvládnému muži na pomoc. U postiženého, který nereagoval na jakékoliv podněty, obnovili průchodnost dýchacích cest a začali s resuscitací. V nepřímé masáži srdce pokračovali i po příjezdu policistů do doby, než se dostavila zdravotnická záchranná služba.

Magdaléna Topinková, Jindřich Březina a Miroslav Veverka, všichni ze služebny Městské policie Bory. Díky jejich včasnému a profesionálnímu zásahu  nedošlo k významné škodě na majetku  při požáru bytu  v panelovém domě  v Plzni na Borech. Strážník Magdaléna Topinková byla 30. března 2022 během dohledu u škol upozorněna všímavou ženou na valící se hustý dým z okna bytu panelového domu ve Skupově ulici. Okamžitě proto zalarmovala hasiče a přivolala si kolegy na pomoc. Na místo se dostavila motorizovaná hlídka služebny Městské policie Plzeň-Bory ve složení strážníků Jindřich Březina a Miroslav Veverka. Hlídka na nic nečekala, a ještě, než k ní dorazili hasiči a zástupci ostatních složek IZS, začala burcovat obyvatele domu a varovala je před nebezpečím požáru. Zároveň s tím se snažila lokalizovat přesně místo zakouření, což se jí následně podařilo. Jakmile majitelka bytu ve třetím patře domu, která předtím postávala na chodbě, otevřela jediné uzavřené dveře v bytě, začal se ven valit hustý dým. Strážníci vyvedli stařenku do bezpečí. Venku před domem se ujali seniorky záchranáři. Strážník Topinková po celou dobu zajišťovala před domem koordinaci evakuovaných obyvatel a předávala informace přijíždějícím složkám IZS. Miroslav Veverka a Jindřich Březina taktéž neváhali a duchapřítomně poskytli laickou předlékařskou pomoc v případě staršího  muže, který 3. června 2022 v dopoledních hodinách náhle zkolaboval  na přechodu pro chodce při přecházení  ulice Klatovská.  Zatímco strážník Jindřich Březina na místo volal zdravotnickou záchrannou službu, strážník  Miroslav Veverka zkontroloval mužův zdravotní stav. Po zjištění, že dotyčný nedýchá  a nemá hmatný puls, okamžitě začal s oživováním. V resuscitaci se pak s kolegou střídali, a i po příjezdu záchranářů jim byli nápomocni při dalších úkonech včetně transportu do sanitního vozu.

Bc. Artur Tereščenko  a Michael Schovánek, strážníci služebny Městské policie Plzeň-Bory. Hlídce v tomto složení se podařilo pohotově vypátrat  muže, který na linku 156 oznámil svůj úmysl skoncovat se životem. Dopomohla jim k tomu místní znalost. Na začátku pátrání měli jen strohou informaci o tom, kde by se měl dle GPS lokalizace telefonu zoufalý  muž pohybovat. Jakmile se operačnímu strážníkovi  podařilo navázat  s mužem opětovný hovor a získat krátký popis místa, strážníci  okamžitě rozpoznali lokalitu ulic Břeňkova, Na Vršíčkách a vydali se tam. Při sjezdu do prostoru místních garáží spatřili před nimi skrývajícího se muže ve křoví. Zprvu nechtěl přiznat, že by to byl on, kdo volal na linku tísňového volání. Po chvilce se však rozplakal, promluvil o svém nešťastném  plánu a přiznal, že  se napil z láhve s nemrznoucí směsí, o čemž svědčil zbytek tekutiny na dně kelímku vedle něj. Na to strážníci okamžitě reagovali. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Než dorazila, postupovali strážníci podle instrukcí operátorky tísňové linky 155. Ta doporučila  podat větší množství tvrdého  alkoholu. Hlídka  muže přinutila vypít kapesní  láhev alkoholu ležící vedle něj. Záchranáři muže transportovali na oddělení Emergency FN Plzeň Lochotín. K události došlo 22. července roku 2022.

Bc. Artur Tereščenko obdržel i ocenění záchranu života za zásah  s kolegou Ondřejem Polatou, kdy za dramatických okolností zabránili 9.června 2021 mladému muži spáchat sebevraždu v bytě v ulici Malostranská. K němu do bytu se hlídka dostala přes okno, které musela nejprve otevřít pomocí speciálních planžet. Dovnitř pak vstoupila společně s policisty. Při prohlídce bytu následně zjistili, že jeden z pokojů je zamčený a za dveřmi se ozývá sípání. Nikdo na bouchání na ně ale nereagoval, proto se rozhodl strážník Artur Tereščenko vykopnout dveře. Když hlídka vnikla do místnosti, naskytl se jí hrozivý obraz klečícího muže s  krvácivými ranami na zápěstí. V danou chvíli   držel v jedné ruce nůž a v druhé pilník. V ústech měl pouzdro na psací potřeby, které nejspíše použil jako roubík. Muž vůbec nevnímal slova hlídky, z toho důvodu přistoupila společně s hlídkou policie ke zpacifikování muže. Pomocí hmatů a chvatů mladého muže odzbrojili, aby si dále neubližoval. Následně si jej do své péče převzali záchranáři.

Bohuslav Bradáč, strážník  obvodní služebny Městské policie Plzeň-Lochotín. Včasným zásahem se jmenovanému podařilo 1. listopadu 2022 zachránit život mladému muži, který se jej pokusil ukončit oběšením na větvi stromu u lesní cesty od Kamenného rybníka. Když Bohuslav Bradáč spatřil na provazu uvázaném na větvi stromu za krk viset muže, okamžitě seskočil z jízdního kola, a protože neměl nůž, nazdvihl tělo visící ve výšce, snažil se nahmatat tep a druhou rukou vytáčel tísňovou linku 156 a 158 pro přivolání posil a vyslání zdravotníků na místo. Do doby příjezdu policistů přidržoval muže nazdviženého ve výšce tak, aby smyčka provazu hrdlo více nesvírala. Policisté muže následně odřízli a zahájili resuscitaci, v níž pokračovali do příjezdu záchranné služby.

Martin Hejkal, strážník služebny Dopravní skupiny. Ten v mimopracovní době jako první poskytl nezbytnou okamžitou předlékařskou první pomoc řidiči, který 22. února   2023 zkolaboval za volantem dodávky na křižovatce ulici Prešovská x sady Pětatřicátníků, čímž přispěl k záchraně jeho života.

Luboš Martínek a Luboš Čapek, oba strážníci obvodní služebny Městské policie Plzeň-Slovany. Ocenění převzali za záchranu mladého muže, který se rozhodl ukončit svůj život skokem z okna bytového domu v Částkově ulici. Strážníci využili situace, kdy se na chvíli podařilo otci, který žádal jejich pomoc, upoutat synovu pozornost. Mladého muže sedícího v otevřeném okně uchopili tak, aby nespadl dolů a pomohli mu do bezpečí. Mladíka intoxikovaného alkoholem v kombinaci s léky předali následně do péče ZZSPK.

Josef Kasl, strážník služebny Městské policie Plzeň-Střed a Martin Sobotka, strážník obvodní služebny Městské policie Plzeň-Bory. Oba jmenovaní zabránili 13. června 2019 ukončení života muži, který hodlal spáchat sebevraždu skokem z Wilsonova mostu. Strážníci se k muži sedícímu na betonovém zábradlí opatrně zezadu přiblížili a strhli ho zpátky do bezpečí na chodník. Josefu Kaslovi náleží ještě ocenění za mimořádný čin, které obdržel společně s kolegou Pavlem Hořánkem. Při pochůzkové činnosti dne 15.dubna 2021 odhalili a předali policistům ČR pachatele loupežného přepadení, který napadl seniora v podchodu u vlakového nádraží v Plzni. Strážník Martin Sobotka rovněž obdržel stužku za záchranu života. S Ondřejem Hosmanem, Bc. Martinem Machuldou a Janem Langem  se podílel na úspěšné resuscitaci intoxikovaného muže ležícího v bezvědomí v podchodu u Centrálního autobusového nádraží v Husově ulici v případu, který se udál 14.listopadu 2022. Strážníkům se podařilo u muže obnovit srdeční činnost a záchranářům dýchání. Zdravotnickou záchrannou službou byl muž transportován na oddělení Emergency. U Bc. Martina Machuldy a Jana Langa nejde o jedinou záchranu života. Společně s Vladimírem Vildmanem se podíleli na i na záchraně mladého muže u Doudlevecké lávky. Na tísňové lince městské policie 20. února 2023 ve večerních hodinách přijal Vladimír Vildman telefonát rozrušené mladé ženy žijící na východě Čech žádající pomoc při pátrání po muži, který má zřejmě v úmyslu spáchat sebevraždu. O tom, že se nejedná o žert, vypovídaly fotografie, které zveřejnil na svém facebookovém profilu. Strážníkovi Vladimíru Vildmanovi se jako prvnímu podařilo na základě zaslaných snímků určit pravděpodobné místo, kde se dotčený muž může nacházet a okamžitě tam vyslal hlídky. Po propátrání bezprostředního okolí lávky a prosvěcování vodní hladiny muže nalezli. Ležel v bezvědomí, v těsné blízkosti řeky, značně krvácel z řezných ran na ruce. Strážníci poskytli muži první pomoc a škrtidlem zastavili krvácení. Do příjezdu záchranářů monitorovali jeho zdravotní stav a poté jim pomohli s transportem mužem do sanitního vozu.
.
Ocenění za statečnost si převzali strážníci Richard Čutek a Štefan Chmelík, oba z obvodní  služebny Městské policie Plzeň-Bory. 16. října 2021  je na náměstí Republiky zastavila  vyděšená žena a oznámila jím, že se v katedrále pohybuje bosý muž ozbrojený nožem. Ve chvíli, kdy vešla hlídka dovnitř, uviděla v uličce uprostřed chrámu stát mladého muže svírajícího v ruce nůž. Choval se zmateně, strážníci jej okamžitě vyzvali pod hrozbou namířené služební zbraně, aby nůž zahodil a lehl si na zem. Muž výzvy naštěstí uposlechl a strážníci mu nasadili pouta. Strážník Štefan Chmelík pak muže vyvedl před dveře katedrály, kam mezitím dorazili státní policisté, Richard Čutek mezitím zajistil odebraný nůž. Při zákroku prokázali strážníci velkou odvahu, díky okamžitému zásahu nebyl nikdo zraněn.
Stužku za statečnost rovněž obdrželi strážníci  Jakub Louda a  strážník David Reka, strážníci  služebny Městské policie Plzeň-Střed. Velkou míru odvahy prokázala tato hlídka při  zákroku 3. listopadu 2022 v Plzni na Klatovské třídě vůči značně  agresivnímu muži ozbrojenému nožem, přitom neváhala riskovat svůj život. Strážník Louda byl na svoji obranu proti agresorovi, který ho přímo ohrožoval na životě, nucen vystřelit ze služební zbraně.  I přes střelné zranění  nohy se útočník choval jako smyslů zbavený. Strážník Reka k odvrácení dalšího hrozícího nebezpečí použil slzotvorný prostředek. Za užití hmatů a chvatů se nakonec agresivního muže podařilo zpacifikovat. Strážníci neprodleně přivolali zdravotnickou záchrannou službu a PČR, která si okamžitě záležitost převzala.

Medaili cti si převzal:

plk. Ing. Karel Machulda za vzájemnou a dlouhodobou spolupráci při zajišťování  bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Plzně.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!