Sokolov: Proč město zavádí plošnou deratizaci?

Sokolov: Proč město zavádí plošnou deratizaci?
Zastupitelé města na svém březnovém zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku, která nařizuje celoplošnou deratizaci. Populace hlodavců narůstá a přibývá škod na majetku. Ohrožené je i lidské zdraví. Předpisem se musí řídit všichni, kdo ve městě bydlí, podnikají, nebo vlastní nemovitost.

Vedoucí odboru správy majetku Hana Mertlová odpovídá na dotazy.

1. Kdy bude deratizace probíhat?
Z důvodu naléhavého obecného zájmu vydalo město Sokolov vyhlášku k provedení deratizace na celém území Sokolova v období od 11. dubna do 11. června 2017.

2. Proč je nutné deratizaci provést celoplošně?
Poslední celoplošná ochranná deratizace byla provedena v roce 2008, dílčí hubení škůdců pak probíhala na vybraných místech průběžně každý rok. Aby byl zásah efektivní a dlouhodobý, je nutné jej provést současně na celém území města. Vhodný je právě začátek jara, dřív než cílový druh vyvede mláďata.

3. Kdo provede odbornou deratizaci v objektech města a na veřejném prostranství?
Odbor správy majetku vybral dodavatele, kterým je firma Myšáci s.r.o.. Vysoutěžená cena zakázky je 89 540 Kč včetně DPH. Dodavatel vlastní platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné deratizace v souladu s § 58 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bude zároveň kontrolovat provedení zásahu v soukromých a dalších objektech.  

4. A jak bude zásah na městských pozemcích probíhat?
Firma na základě výzkumu vytipuje zatížené lokality. V těchto místech pak budou pracovníci pokládat nástrahy ve formě granulí nebo pevných bloků do nor nebo do otvoru v zemi. Nikdy nebudou volně položeny na zemi. Nory budou po pokládce přesypány hlínou nebo listím kvůli zakrytí nástrah. Pokud budou nástrahy pokládány na volném prostranství, například břeh potoka, budou uloženy v kovových staničkách, které zamezí kontaktu nástrahy s dětmi, psy, případně dalšími necílovými druhy. Zároveň zde bude umístěna informační cedule s upozorněním na prováděnou deratizaci. Kontrola bude provedena zhruba do týdne od pokládky. Další doplnění nástrah se provádí do 2 týdnů od kontroly.

5. Kdo je, vedle města, povinen deratizaci na své náklady zajistit?
Likvidaci musí zajistit vlastníci nemovitostí, společenství vlastníků, a pak podnikatelé, právnické a fyzické osoby ve svých provozovnách na území města. Vyhláška je tedy závazná pro všechny občany a subjekty, kteří ve městě bydlí, podnikají nebo vlastní nemovitost.

6. Může deratizaci provést každý, nebo se doporučuje najmout odbornou firmu?
Podnikající subjekty zásah zajistí prostřednictvím jimi zvolené firmy, která má platné osvědčení, a ponechá si protokol o provedení zásahu pro případ kontroly. Občané mohou likvidaci škůdců provést svépomocí, musí si ale, opět pro případnou kontrolu, ponechat doklad o nákupu prostředků.

7. Jaký je postih za nedodržení vyhlášky?
Na nedodržení vyhlášky se u fyzických osob pohlíží jako na přestupek, u právnických osob se pak jedná o správní delikt. Za přestupek hrozí například pokuta až 30 000 Kč. Za dopuštění se správního deliktu může jít sankce až do 2 000 000 Kč.

Občané se mohou v případě dalších dotazů obrátit na Odbor správy majetku MěÚ Sokolov.


Zdroj: město Sokolov

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!