Sbírka Pomáhající Plzeň poskytla na zajištění bydlení dalších 115 tisíc

Sbírka Pomáhající Plzeň poskytla na zajištění bydlení dalších 115 tisíc
Zastupitelé města Plzně schválili rozdělení 115 tisíc korun mezi další dva žadatele o finanční podporu. Finanční dary budou poskytnuty z transparentního účtu veřejné sbírky Pomáhající Plzeň.

Příjemci je využijí na úhradu kauce, nájemného či vybavení bytu. Sbírka je zřízena na pomoc lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi.  

„Určena je samoživitelům, ukrajinským uprchlíkům či seniorům. Pomůže i lidem, kteří potřebují zaplatit kauci či nájemné a nemohou si na tyto výdaje našetřit z vlastní výplaty. Žadatelé mohou požádat o dar až ve výši 100 tisíc korun. Nyní bylo vyhověno dalším dvěma,“ uvedla radní pro oblast bytovou včetně sociálního začleňování Světlana Budková. 

Finanční dar obdrží žena, jež trpí zdravotními problémy a je pro ni těžké sehnat plnohodnotné zaměstnání. Zatím vykonává veřejně prospěšné práce na Úřadu městského obvodu Plzeň 1. „Žadatelka je dlouhodobě osobou v bytové nouzi vlivem životních okolností – v současné době žije na ubytovně. Chtěla by však najít důstojnější zázemí a pronajmout si byt, aby mohla dále žít důstojný život. Peněžní částku použije na úhradu provize realitní kanceláři, úhradu kauce a prvního nájemného, dále na zaplacení stěhovací služby. Její celkové příjmy činí 9 879 Kč a vzhledem k výdajům z nich není schopná spořit,“ vysvětlila Světlana Budková.  

Zastupitelstvo rozhodlo o daru i pro druhého žadatele. Finanční podpora pomůže muži, který má s bývalou přítelkyní osmiměsíční dceru. Ta je ale v současnosti umístěna v dočasné pěstounské péči. Matka o miminko nejeví zájem, jeho otec by jej rád získal do své péče. Hledá proto vhodné bydlení. Finanční obnos by použil na úhradu kauce, prvního nájemného a vybavení bytu.

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň je zřízena na dobu neurčitou na území ČR na pomoc lidem nacházejícím se na území města Plzeň, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Výtěžek sbírky bude používán výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení. Jedná se o úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kaucí, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti.

Ke dni 24. 1. 2023 se na transparentním účtu od 8. 3. 2022 nashromáždila částka ve výši 3 587 265,82 Kč. Z těchto prostředků již bylo úspěšným žadatelům vyplaceno 25 darů v celkové výši 613 530 Kč. Jednalo se především o finanční prostředky určené na základní vybavení bytu a kauce. Od zahájení sbírky bylo podáno ke dni 24. 1. 2023 celkem 90 žádostí o dar, kterou předložilo 43 českých občanů, 46 občanů Ukrajiny a jedna právnická osoba. Poměr mezi podpořenými finančními dary je 11 občanů z Česka a 14 občanů Ukrajiny. Sbírku administruje Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!