Nadace ČEZ na boj s virem poslala do kraje přes milion

Nadace ČEZ na boj s virem poslala do kraje přes milion
Šití roušek, výroba ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jídla seniorům, nákup ochranných pomůcek.

Zmírnit dopady epidemie koronaviru pomáhají především drobné kroky neziskových organizací, měst a obcí. Právě jim Nadace ČEZ během vyplatila 26,6 milionů korun v?rámci bleskové Krizové pomoci. Grant byl vyčerpán během 14 dnů. Dalších 4,1 milionů korun poslala třem velkým nemocnicím na zakoupení vybavení pro boj s?COVID-19. Celkem tak Nadace ČEZ podpořila 651 projektů po celé republice v?hodnotě 30,7 milionů. V?západních Čechách to bylo 42 projektů za celkem 1?688?030 korun.

Ve speciálním grantu Krizová pomoc žádaly organizace v?Karlovarském a Plzeňském kraji převážně o finance na nedostatkové ochranné pomůcky. Za příspěvky pak nakupovaly dezinfekci, šicí stroje či materiál na výrobu roušek a ochranných obleků, materiál do 3D tiskáren pro tisk ochranných štítů pro pracovníky v?první linii. S?přispěním nadace se jim podařilo také zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům, samoživitelům rodin a jinak sociálně znevýhodněným spoluobčanům.

„Naším cílem bylo nechat obce a organizace, aby se samy rozhodly, co je momentálně pálí a?jak chtějí pomáhat. Nejlépe totiž vědí, jak zapojit místní obyvatele,“ říká předseda správní rady Nadace ČEZ a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková k?tomu dodává: „Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v?době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line.“  

V?Plzeňském kraji podpořila Nadace ČEZ 26 organizací částkou 1?000 930 korun 

Například Úřad městského obvodu Plzeň 4 bude mít díky Nadaci ČEZ k?dispozici dvě 3D tiskárny s?náplněmi, které poslouží tisknutí ochranných pomůcek. Za finanční prostředky z?krizové pomoci pak Nadační fond srdce pro Plzeň nakoupí kvalitní roušky ze 100% bavlny. „Půjde o roušky pro potřeby rodin s?onkologickým onemocněním, pečovatelská zařízení i nemocnice s?onkologickými pacienty. Proto potřebujeme, aby byly vysoce kvalitní, daly se vyvařit a znovu používat. Počítáme s?šedesáti baleními po deseti kusech,“ dodává k?tomu členka správní rady nadačního fondu Michaela Jirovcová.

Od začátku krizových opatření členky našeho sboru sedly ke strojům a začaly šít roušky, nejprve pro občany naší obce a později jsme je začali rozvážet i do domovů pro seniory, hospicové péče či jako pomoc bezdomovcům. Už jsme jich našili nemalé množství a pokračujeme dále. Z příspěvku bychom rádi zakoupili šicí stroj, nitě, gumičky a látky na šití, kterých je stále nedostatek,“ píše se pro změnu v?žádosti Sboru dobrovolných hasičů z?Letkova. Oblastní charita Rokycany pořídila ochranné pomůcky jako jsou rukavice, roušky, respirátory, štíty, návleky na obuv a dezinfekce pro zaměstnance Domova pro seniory a osobní asistence. Cílovou skupinou obou služeb jsou přitom senioři, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. 

Domov poklidného stáří ve Vejprnicích požádal o finanční příspěvek, který rovněž umožní zakoupit ochranné pomůcky jako jsou respirátory, ústenky, jednorázové pomůcky, rukavice, ochranné štíty, dezinfekce a další materiál potřebný v každodenním provozu při současném nelehkém boji s pandemií. Okresní sdružení hasičů Domažlice pořídí díky grantu Krizové pomoci Nadace ČEZ víceúčelový stan, který bude k dispozici všem dobrovolným hasičům z celého okresu při zajišťování dekontaminace, výdeje materiálu nebo stravy. Bude tak i zázemím pro dobrovolné hasiče a ostatní složky IZS.  

Nadace ČEZ původně na grant Krizová pomoc vyčlenila 15 milionů korun. „Obrovský zájem ze strany měst a obcí i neziskových organizací ale předčil veškerá očekávání. Díky mimořádnému příspěvku ČEZ Distribuce tak mohla nadace objem peněz zdvojnásobit a uspokojit stovky zájemců,“ uzavírá Michaela Ziková.

Podpora tří nemocnic v?boji proti COVID-19 za 4,1 milionu byla nad rámec grantu

 Nad rámec grantu Krizová pomoc Nadace ČEZ ještě přispěla 4,1 milionu korun třem nemocnicím. Fakultní nemocnice Motol využije grant ve výši dvou milionů korun na nákup monitorů životních funkcí pacientů s?COVID-19. Tato zařízení s?několika senzory slouží k?nepřetržitému sledování zdravotního stavu pacientů. Fakultní Thomayerova nemocnice si za 1,6 milionů korun od Nadace ČEZ koupila svou první sanitku pro převoz vysoce infekčních pacientů. Sanitka je vybavená speciální?filtračně ventilační jednotkou, která zajistí ochranu zdravotníků. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady použije příspěvek ve výši 560 tisíc na pořízení diagnostického přístroje Real-Time PCR analyzátor Cobas Z?480. Díky němu bude moci významně navýšit počet osob testovaných na COVID-19 metodou RT – PCR. Tato metoda je jediným spolehlivým průkazem akutní infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2.


 

 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!