Region: V Karlovarském kraji vznikla nová terénní odlehčovací služba

Region: V Karlovarském kraji vznikla nová terénní odlehčovací služba
V pondělí 3.ledna zahájilo svoji činnost Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú. v Lubech u Chebu. Organizace vznikla v listopadu 2019, kdy byla zřízena panem Jakubem Bartakovicsem. Hlavní budova, která se nachází v Lubech u Chebu bude sloužit jako centrum denních služeb a také jako zázemí organizace. Do budoucna se počítá s přístavbou, která bude sloužit jako týdenní stacionář.

V lednu byla zahájena terénní odlehčovací služba.

Terénní formou poskytování služby se rozumí, že je sociální služba poskytována v domácnosti uživatele nebo v jiném přirozeném prostředí, kde uživatel žije.

Posláním terénní odlehčovací služby je zajistit potřebnou podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí tím, že kvalifikovaní pracovníci na určitý čas převezmou péči o jejich potřeby. Tito pracovníci tak umožní pečujícím osobám prostor pro odpočinek, volný čas a vyřízení potřebných věcí. 

„Hlavní cíle naší odlehčovačí služby jsou poskytování  klientovi takovou pomoc a podporu, která mu umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí a pomůže v zachování plnohodnotného a důstojného života. Dále poskytování pečujícím osobám dostatek času na nezbytný odpočinek, který je právě tyto osoby velmi důležitý,“ řekla Bc. Lucie Bartakovicsová, ředitelka organizace.

Cílovou skupinou odlehčovací služby jsou osoby ve věku od 3 let se sníženou soběstačností 

z důvodu věku (senioři), osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, včetně dětí a osob s poruchou autistického spektra (PAS).

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!