Region: Strategický plán spolupráce měst Aš a Selb bude

Region: Strategický plán spolupráce měst Aš a Selb bude
Rada města Aše po projednání schvaluje vypracování komplexního rozvojového dokumentu navazujícího na „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb“ společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., uzavření smlouvy se společností PROCES a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Tolik přesné znění usnesení ze schůze Rady města Aše, ze dne 9. 1. 2023. O co se konkrétně jedná? V roce 2014 byl zpracován a v orgánech města schválen Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb, tehdy vypracovaný společností PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů Ostrava. Stejná společnost byla oslovena i nyní s tím, aby provedla aktualizaci původního dokumentu.

V analytické části tohoto aktualizovaného dokumentu bude detailní popis, analýza a návrhy řešení v oblastech podpory a rozvoje cestovního ruchu, rozvoje průmyslu, trhu práce, spolupráce v oblasti zdravotnictví, dopravní infrastruktury, cyklodopravy, rozvoje občanských aktivit školství a spolupráce v oblasti životního prostředí mezi městy Aš a Selb.

Z uvedených oblastí budou následně vybrány tři prioritní, které budou analyzovány podrobněji. Z finálního dokumentu bychom se měli například dozvědět, jaké potřeby jsou v této příhraniční oblasti pro její rozvoj prioritní, jaká je demografie obou měst a profily jednotlivých skupin obyvatel a také popis pravděpodobného vývoje v dalších pěti až deseti letech.

Zdroj: Město Aš

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!