Prokop Diviš rozdával studentům SOUE Plzeň stipendia

Prokop Diviš rozdával studentům SOUE Plzeň stipendia
Rovných 102 tisíc korun si mezi sebe rozdělili studenti Středního odborného učiliště v Plzni na Vejprnické ul..

Konkrétně ti, kteří nejlépe absolvovali tzv. Motivační program Prokopa Diviše. Garanti programu jsou společnost ČEZ Distribuce, a.s., a Asociace energetických manažerů, z. s. Cílem programu, pojmenovaném po slavném českém knězi, hudebníkovi a vynálezci bleskosvodu Prokopu Divišovi, je zvýšit atraktivitu studia na elektrotechnických školách.
Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony https://kdejinde.jobs.cz/clanky/prokop-divis/). Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí a získají ocenění, pak mají výhodu při hledání dalšího uplatnění u naší společnosti viz aktuálně nabízená pozice Absolvent a Praktikant,“ říká Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce.

Na SOUE Plzeň se programu účastnili studenti denního studia v oborech Mechanik elektrotechnik, Elektrikář a Elektrikář - silnoproud. Třem nejlepším v jednotlivých ročnících je uděleno finanční ohodnocení ve výši 16.000 Kč za 1. místo, 11.000 Kč za 2. místo a 7.000 Kč za 3. místo.

„Program má 3 hlavní kritéria prospěch, účast v soutěžích a v rámci mimoškolních aktivit. Studenti během roku sbírají do programu body a na konci května je celý program vyhodnocen. Úspěšnými stipendisty se na naší škole stala devítice studentů, které gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu,“ řekl ředitel SOUE v Plzni Jaroslav Černý. Další tři studenty ocenil Elektrotechnický cech stejnými stipendijními částkami.

Do projektu se v letošním školním roce  2017/2018 zapojilo 10 partnerských středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Dobrušce, Olomouci a Ostravě. Programu se zúčastnilo 946 studentů.
Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.  Volné pozice naleznete na webových stránkách https://kdejinde.jobs.cz/.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí

Absolventský program ČEZ Distribuce


Pozice Absolvent SŠ elektro, SŠ, VŠ elektro, VŠ a pozice Praktikant.

Dvouletý program pro absolventy učilišť, středních i vysokých škol. Absolvent má v rámci zácviku k dispozici tzv. Garanta, který ho provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rotují na různá oddělení v rámci společnosti a pořádáme pro ně exkurze do provozů Skupiny ČEZ. Jedná se o nástroj generační obměny, kdy Absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standartní pozici v rámci společnosti.

Volné pozice v Absolventském a Praktikantském programu a další pozice můžete najít na kariérním webu www.kdejinde.cz, pozice ve společnosti ČEZ Distribuce.

Aktuálně vypsaná pozice: Absolvent SŠ elektro - TECHNIK DISTRIBUCE JUNIOR (Karlovy Vary, úsek ODS)


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!