Praha 12 opět žádá o granty z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť

Praha 12 opět žádá o granty z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
MČ Praha 12 v roce 2020 požádala Magistrát hl. m. Prahy o granty z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť, který vyhlásil Magistrát hl. města Prahy. O podporu bude žádat i pro rok 2021.

Cílem programu bylo otevřít hřiště základních škol v Praze 12 široké veřejnosti a v rámci prevence sociálního vyloučení byly finanční prostředky určeny pro děti, žijící v rodinách, jejichž majetkové poměry neumožňují, aby se tyto děti účastnily všech školních akcí.

Petr Prchal, radní pro školství informuje o využití těchto prostředků v roce 2020: „Přestože nám koronavirová situace neumožnila využít dotace naplno, podařilo se i tak zapojit do řady akcí pořádaných našimi mateřskými a základními školami děti, které by se jinak nemohly ze sociálních důvodů zúčastnit. I program, který umožnil využívání školních hřišť v odpoledních hodinách na základních školách, které se do programu přihlásily, probíhal úspěšně. Zkušenosti máme dobré, a proto bychom rádi v tomto programu pokračovali.“

Pro rok 2021 je připraveno 6 milionů korun
I pro rok 2021 připravil Magistrát hl. města Prahy „Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro městské části hl. města Prahy“. Zahrnuje dvě Opatření. První je Opatření č. 7, které řeší otevírání hřišť provozovaných základnímu školami, zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost. Magistrát hl. města Prahy na toto Opatření vyčlenil 5 milionů korun. Doplňuje ho Opatření č. 8 – fond solidarity – prevence sociálního vyloučení ve školách zřizovaných městskými částmi. Pro tyto účely má hlavní město vyčleněno 1 milion korun. „Chceme z tohoto fondu umožnit dětem ze sociálně slabých rodin například absolvovat lyžařský výcvik, školu v přírodě, školní výlet, ale i divadelní představení, návštěvu muzea, výstavy nebo kina a zabránit tak jejich sociálnímu vyloučení,“ informuje Jiří Brůžek, radní pro sociální oblast.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!