Pomoc českým neziskovkám: od Nadace ČEZ mohou získat až 200 000 korun

Pomoc českým neziskovkám: od Nadace ČEZ mohou získat až 200 000 korun
Do konce března mohou české neziskové organizace žádat o příspěvek až 200 tisíc korun na svůj rozvoj v rámci grantu Neziskovky 2023 Nadace ČEZ. Peníze mohou využít například na vzdělávání či zlepšení motivace personálu, na rozšíření poskytovaných služeb nebo třeba na získání různých certifikací. Loni Nadace ČEZ v rámci grantu podpořila 116 projektů celkovou částkou 9,9 milionů korun.

Cílem grantu Neziskovky Nadace ČEZ je podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče. Příjem žádostí probíhá od 1. do 31. března a organizace mohou získat až 200 tisíc korun. S nápadem grantu zaměřeného na rozvoj samotného neziskového sektoru, přišla Nadace ČEZ před čtyřmi lety. Příležitost doposud využilo 243 projektů, na jejichž realizaci věnovala nadace téměř 20 milionů korun. Jen loni schválila 116 projektů za bezmála 10 milionů.

Stejně jako v jiných oblastech, i v sociální péči se metody a přístupy neustále vyvíjejí a posouvají dopředu, aby péče o klienty byla co nejvíce přizpůsobená jejich individuálním potřebám. Neziskové organizace, které chtějí nabízet špičkovou péči, se proto musí neustále rozvíjet, začleňovat nové poznatky do svých programů, vzdělávat se, zlepšovat… Jsme rádi, že můžeme českému neziskovému sektoru v tomto pomoci,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Image title

Například jihočeská nezisková organizace Asistence Pomoc a Péče Slunečnice využila získané peníze na rozvoj kompetencí svých zaměstnanců. Uhradila jim několik speciálních vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na lidí s různými postiženími či nesoběstačností. Vzhledem k tomu, že mezi klienty Asistence Pomoci jsou právě většinou senioři nebo osoby s různými typy demencí, bylo pro pracovníky přínosné si v praxi vyzkoušet, jak tito lidé vnímají svět, a získat k nim větší empatii. Pražský domov pro seniory Sue Ryder zase díky grantu zajistil efektivně koordinované dobrovolnické služby, čímž nejen odlehčil pečujícímu týmu, ale zároveň rozšířil spektrum aktivit zpestřujících dny tamních seniorů.

Grant zaměřený na rozvoj, zvýšení kvality a profesionalizaci neziskových organizací v sociální oblasti
vypsala Nadace ČEZ poprvé na podzim 2020. Využít jej mohou například hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny, terapeutické dílny apod. Je určený právě na profesní rozvoj těchto neziskovek: finance lze využít například na mzdové náklady, úhradu školení a seminářů, nákup vybavení a služeb souvisejících s rozvojem, nebo na pokrytí nákladů souvisejících se získáním známek kvality či registrace.

Více informací o podmínkách grantu Neziskovky najdete na webu Nadace ČEZ.

Zdroj textu a fotografií: TZ SKUPINA ČEZ

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!