Pomáhající Plzeň poskytla 100 tisíc korun Ukrajince na bydlení

Pomáhající Plzeň poskytla 100 tisíc korun Ukrajince na bydlení
V březnu 2022 po vypuknutí války na Ukrajině vyhlásilo město Plzeň veřejnou sbírku Pomáhající Plzeň. Od té doby se na transparentním sbírkovém účtu sešlo více než 3,6 milionu korun.

 Sbírku administruje Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně a přijal již 60 žádostí.

„Žadatelé mohou žádat o dar až ve výši sto tisíc korun a z došlých žádostí jich bylo prozatím podpořeno 14. Celkově zájemci požádali o 1,6 milionu korun. Úspěšným žadatelům bylo prozatím vyplaceno 365 tisíc korun. Ostatním nebylo vyhověno z různých důvodů,“ vysvětlila Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně sociálního začleňování. 

Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo nyní o poskytnutí dalšího daru. „Sto tisíc korun jsme poskytli mamince z Ukrajiny s šestiletým dítětem na zajištění stabilního dlouhodobého bydlení – kauci, poplatek realitní kanceláři, první nájemné, vybavení domácnosti – skříň, jídelní stůl a židle, postele, lednice, pračka, dětský psací stůl a židle,“ uvedla Světlana Budková.

Žadatelka o podporu z veřejné sbírky přijela v březnu 2022 do České republiky se svojí šestiletou dcerou z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. V ČR nemá žádné příbuzné ani známé. Dcera nastoupila od září do první třídy. Žadatelka má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou v mateřské škole, kde pracuje jako uklízečka na úvazek 0,65. Na Ukrajině pracovala jako taneční choreografka a učitelka tance. Žadatelka se učí český jazyk, aby i v ČR mohla vyučovat tanec, jedenkrát týdně pracuje ve volném čase pro TOTEM jako učitelka tance pro ukrajinské děti. Žena aktuálně bydlí v soukromé domácnosti ve Chválenicích, ráda by se osamostatnila a zajistila dceři podmínky pro studium včetně dopravy, kdy by jim odpadlo složité dojíždění jak za prací, tak i do školy. V současnosti hledá vhodné a dostupné bydlení a maximální náklady na bydlení a vybavení domácnosti odhadla v žádosti až na 100 tisíc korun.

Sbírka Pomáhající Plzeň je zřízena na pomoc lidem nacházejícím se na území města Plzně, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Výtěžek sbírky musí být dle pravidel sbírky použit výhradně na úhradu nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení – úhrada nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti. Nejčastěji žadatelé potřebují finanční prostředky na zaplacení kauce, poplatku realitní kanceláři nebo vybavení bytu.

Žadatelem může být také majitel bytu, který by chtěl svůj byt pronajmout lidem v bytové nouzi, ale byt je potřeba vybavit například nábytkem. Pokud se zaváže, že byt dá k dispozici na minimálně jeden rok, může dostat příspěvek na vybavení, případně kauci. Prozatím přišla jedna žádost od poskytovatele nájemního bytu, která byla podpořena částkou ve výši 17 tisíc korun určenou na vybavení bytu.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!