Podporujeme Světový den Stop dekubitům 2017

Podporujeme Světový den Stop dekubitům 2017
Připojujeme se k evropské organizaci EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) a podporujeme boj s proleženinami. Zároveň si také připomínáme Celosvětový den Stop dekubitům!

Ve středu 22.listopadu pro vás připravila Nemocnice Tábor, která se také připojila ke Světovému dni CHOPN, preventivní akci. Budete mít možnost prověřit stav svých plic na ambulanci plicního oddělení. Zároveň si také připomínáme Celosvětový den stop dekubitům.

Co je CHOPN?

(CHOPN) - Chronická obstrukční plicní nemoc je celý název pro chronickou bronchitidu a plicní emfyzém.Jak je již z názvu jasné, jedná se o onemocnění dolních dýchacích cest - a to hlavně plicní tkáně, kdy dojde k překážce (obstrukci) v plicní tkáni a tím je bráněno pacientovi v plnohodnotném dýchání.

Vyhledávanými "pomocníky" při této těžké nemoci jsou kyslíkové koncentrátory. Těch je na výběr více modelů a typů. Pro udržení alespoň maximálně možného komfortu života pacienta doporučujeme používat přenosný Oxygenerátor, např. Olive Mini.
Pro klienty, kteří dávají přednost klasickému řešení, nabízíme "kyslíkový přístroj s tlakovou láhví a zvlhčovačem", který lze pojmenovat také jako DOMÁCÍ OXYGENOTERAPIE.

Jako rychlé, alternativní řešení na cestu k lékaři, poštu či na nákup nabízíme jako první pomoc, pro případ že by se pacientovi trpícímu CHOPN náhle přitížilo, KYSLÍKOVÝ SPREJ OXYFIT s náplní 15 litrů kyslíku.

Samozřejmě také myslíme na hendikepované pacienty, kteří jsou navíc odkázáni na invalidní vozík. Pro ty máme v nabídce KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ OXYGO.

Co je dekubit?

Dekubity jsou různě veliké rány, které se vytvářejí zejména u dlouhodobě ležících pacientů, vyvolané lokálním tlakem na kůži. Vznikají obvykle v místech s malou vrstvou tukové nebo svalové tkáně.

Zdatnými pomocníky v bojo proti proleženinám jsou antidekubitní systémy.
Dovážíme kvalitní aktivní antidekubitní systémy z Itálie a v  nabídce naleznete například analogový antidekubit HARMONY s pevnou matrací pro pacienty do 130 kg nebo digitální antidekubitní systém SENSITIV s časovou regulací střídání komor.

Pro pacienty s vysokou hmotností do až 200 kg
nabízíme speciální antidekubitní program ALPHA. Pro jednotky dlouhodobé intenzivní péče dodáváme profesionální antidekubitní systém NIMBUS PROFESSIONAL a kromě komplexních antidekubitních systémů nabízíme také jednotlivé součásti systémů proti proleženinám (kompresor, regulaci tlaku, zvukový alarm, časovou regulaci postupové vlny, matrace, atd.)

8 typů na prevenci vzniku proleženin

- polohování pacienta (zkracujte dobu působení tlaku, aby nepřekročil prahovou hodnotu)
- využívání antidekubitních aktivních systémů a pomůcek
- hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí)
- používání antidekubitních lůžek a matrací
- rehabilitace
- normalizace celkového stavu – vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.,
- je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení,
- riziková místa a proleženiny se nesmí nikdy masírovat. Masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány, zejména u starších lidí, při masírování je podkoží smýkáno!

Kontakt

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Adresa:Přemyslova 25 (naproti OC PLAZA), 301 00 PLZEŇ
Telefon: +420 377 424 999
e-mail: krasny@szo.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/szocz/
GOOGLE+: +KRASNYzdravotnickatechnikasroPlzen
Web: www.szo.cz

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!