Plzeňské kulturní organizace mají nové strategie rozvoje, ředitelé zůstávají

Plzeňské kulturní organizace mají nové strategie rozvoje, ředitelé zůstávají
Rada města Plzně schválila strategie tří plzeňských městských kulturních příspěvkových organizací na pětileté období.

V návaznosti na tento krok jmenovala také jejich ředitele. V  Divadle J. K. Tyla bude i nadále ředitelem Martin Otava, ředitelkou Knihovny města Plzně zůstane Helena Šlesingerová a Divadlo Alfa povede dosavadní ředitel Jakub Hora. Všichni tři budou po ukončení svých současných mandátů nově jmenováni do svých funkcí na dobu neurčitou. 

„Zastupitelstvo města Plzně loni v květnu schválilo systémová opatření v oblasti kultury. Jejich součástí je i nová povinnost pro ředitele městských organizací zpracovávat strategie rozvoje vždy na pětileté období počínaje rokem 2019. Pokud by daná strategie nebyla vyhodnocena jako kvalitní, bylo by vyhlášeno výběrové řízení na ředitele dané organizace. V případě Divadla J. K. Tyla, Knihovny města Plzně i Divadla Alfa odborná komise shledala strategie v pořádku, jako velmi kvalitní koncepční dokument, proto budou dotyční jmenováni do funkce na dobu neurčitou,“ vysvětlila Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Schváleny radou města byly dále také strategie městem založených a spoluzaložených organizací, a to obecně prospěšných společností Divadla pod lampou, Galerie města Plzně, Plzeňské filharmonie, zapsaného ústavu Plzeň 2015 a zájmového sdružení právnických osob Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň. U těchto založených a spoluzaložených organizací vzhledem k jejich právní subjektivitě rozhodují o jmenování ředitele orgány dané kulturní instituce.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!