Plzeň začíná stavět sportovní areál pro SK Neslyšících na Košutce

Plzeň začíná stavět sportovní areál pro SK Neslyšících na Košutce
Město Plzeň vybuduje pro SK Neslyšících Plzeň areál se zázemím v těsném sousedství nové sportovní haly Krašovská. Bude sloužit jako náhradní za stávající zázemí v Lobzích.

 Tento týden podepsalo město Plzeň se zhotovitelem smlouvu, v příštím týdnu předá staveniště. Hotovo by mělo být do 15 měsíců, tedy v květnu 2023.

„Město Plzeň vybuduje kvalitní zázemí s vnějším sportovištěm pro SK Neslyšících. Tím klub získá mnohem kvalitnější prostory, než jsou ty současné ve Vyšehradské ulici v Lobzích. Plzeň současný areál SK Neslyšících potřebuje na stavbu Městského okruhu, konkrétně úseku Na Růžku – Na Roudné,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář.

„Sportovnímu klubu postavíme zázemí o velikosti 17 x 34 metrů s klubovnou, šatnami, sociálním zařízením. Bude se jednat o jednopodlažní objekt s plochou střechou s výrazným přesahem v místech hlavního vstupu a terasy, kde tak vzniknou venkovní pobytové prostory. Klubu bude také sloužit venkovní víceúčelové hřiště včetně umělého osvětlení o rozměrech 47 x 25 metrů, hřiště na beachvolejbal a tři hřiště na pétanque. Klubu předáme mnohem větší zázemí včetně sportovišť na jaře roku 2023, a to do výpůjčky. Celkové náklady na výstavbu jsou 36 milionů korun včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, jenž má výstavbu na starost.

Stavba se skládá ze tří částí – klubovny, zázemí pro venkovní sportoviště a zázemí zaměstnanců. Objekt respektuje bezbariérové užívání stavby, které je zajištěno hlavním vstupem na západní straně. U zázemí pro SK Neslyšících vznikne nové parkoviště pro 22 osobních aut a dvě místa pro imobilní. Objekt bude na současné komunikace napojen novou veřejně nepřístupnou účelovou komunikací, jež se napojí na Krašovskou ulici. Napojení objektu na komunikaci řeší Správa veřejného statku města Plzně, stavbu by měla zahájit v květnu letošního roku.

Veronika Krupičková, vedoucí magistrátního odboru správy infrastruktury, doplnila: „Projektová příprava formou zpracování projektové studie ve věci prověření umístění a náplně areálu, včetně potřebného napojení na inženýrské sítě, započala již v roce 2018, a to původně v místě Zahradní ulice v Plzni a následně v místě Krašovské ulice v Plzni. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí byla zpracována v roce 2020 a v únoru 2021 bylo vydané společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby, včetně následného dopracování realizační projektové dokumentace.“ Ke změně lokality umístění nového areálu a redukci požadavků na něj došlo na základě rozhodnutí o finančních nákladech stavby a možného využití areálu i jinými uživateli než jen klubem neslyšících. Lokalita Krašovská z druhé strany nabízí i další možnosti pro sportovní klub, s ohledem na její těsnou blízkost s novou sportovní halou a Aktivity centrem Krašovská.

„Sportovní klub Neslyšících Plzeň z. s. vznikl v roce 1943 pod názvem Sportovní klub Hluchoněmých. Od té doby neustále měnil svoje místo působení. Asi od roku 1961 se nacházel v prostorách SK v Plzni Lobzích. Původní prostory měly nevlídné sociální i tréninkové zázemí. Již přes 25 let se hovořilo o tom, že stávající místo bude nutné opustit z důvodu, že přes pozemek SK Neslyšících povede pozemní komunikace. V roce 2018 stávající prostory vyhořely a díky pochopení Magistrátu města Plzně neslyšící sportovci stavbou nového pavilonu a sportoviště získají odpovídající zázemí pro svoji činnost. SK Neslyšících děkuje magistrátu, že mohl být přítomen u všech jednáních ohledně plánované stavby. Sportovní klub spolupracuje se Spolkem neslyšících Plzeň, který na jednání uvolňuje svoje tlumočníky,“ vysvětlil předseda spolku SK Neslyšících Plzeň Pavel Železný.

Navrhovaná novostavba je v souladu s platným územním plánem, kde je plocha zastavovaného pozemku vedená jako plocha určená k rekreaci.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ADESTIK s. r. o. Zhotovitelem stavby bude MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!