Plzeň podpoří dotacemi salesiány, junáky i SHM Klub Plzeň

Plzeň podpoří dotacemi salesiány, junáky i SHM Klub Plzeň
Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

A to na zajištění celoroční činnosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021.

„Z rozpočtu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy jsme rozdělili 430 tisíc korun. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže získá 170 tisíc korun, SHM Klub Plzeň 130 tisíc korun a Junák – český skaut, okres Plzeň-město získá též 130 tisíc korun,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

„Podpořené organizace jsou neziskové subjekty, které působí v různých částech města Plzně a nabízejí výchovně vzdělávací aktivity pro smysluplné využití volného času pro značné množství dětí a mládeže formou pravidelných aktivit v zájmových kroužcích, otevřených klubech, pořádáním jednorázových akcí, příměstských i pobytových táborech v době školních prázdnin za přijatelnějších finančních podmínek,“ vysvětlila radní Lucie Kantorová. Též nabízejí i sociální služby zaměřené na podporu mládeže a rodin s dětmi. Pořádaných jednorázových akcí se účastní i široká plzeňská veřejnost (například akce Skauti dětem).

Cílem žadatelů o dotaci je umožnit dostupnost organizovaných volnočasových aktivit i dětem pocházejícím z finančně či sociálně znevýhodněného prostředí, a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování dětí a mládeže.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!