Originálních upomínkové a propagační předměty Královéhradeckého kraje

Originálních upomínkové a propagační předměty Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj se rozhodl prezentovat svou bohatou historii a kulturu pomocí originálních upomínkových a propagačních předmětů věnovaných významným návštěvám. Předměty vycházejí z lidových tradic a ruční výroby, čímž kraj podporuje místní výrobce a řemeslné školy. Mezi vybrané produkty patří panenka z šustí, štípaná holubička nebo ručně vyráběná plechová hračka Kluk na tříkolce.

Královéhradecký kraj chce poukázat na bohatou historii a kulturu našeho regionu prostřednictvím originálních upomínkových a propagačních předmětů, které věnuje významným návštěvám. Předměty mají kořeny v lidových tradicích s důrazem na ruční výrobu. Jejich zakoupením kraj také vyjadřuje svoji podporu lokálním výrobcům a řemeslným školám.

„Chtěli jsme vytvořit jedinečnou a osobitou prezentaci našeho kraje, která bude zároveň ctít jeho odkaz i současnost. Rozhodli jsme se pro speciální výrobky, které odráží naše kulturní a přírodní bohatství a jsou inspirovány tradičními řemesly, uměním a zvyky regionu. Chceme nejen zvýšit povědomí o naší značce, ale také podpořit lokální výrobce a školy, kteří se zabývají řemeslnou výrobou. Řadu propagačních předmětů budeme dále rozšiřovat ve spolupráci s dalšími tradičními výrobci kraje, ať už držiteli titulu Regionální produkt nebo Mistr tradiční rukodělné výroby. Věřím, že budou náš kraj reprezentovat s hrdostí a profesionalitou, “ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová za gesci kultury a cestovního ruchu.

Kraj se prostřednictvím své příspěvkové organizace Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu bude nově prezentovat několika předměty, které mají kořeny v lidových tradicích a jsou v souladu s novým vizuálním stylem KHK. Patří mezi ně například panenka z šustí od Jany Jarkovské a štípaná holubička Michala Rudolfa-držitelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, který uděluje Rada Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti lidové kultury tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel.

Panenka z kukuřičného šustí patří k tradicím lidové tvořivosti už od 17. století. Figurka vznikla v dílně Jany Jarkovské za Štěnkova, kde vznikají i další figurky zachycující tradiční činnosti obyčejných lidí. Štípané holubičky řezbáře Rudolfa z České Skalice zase patří k velmi starým zvykoslovným předmětům s vysokou řemeslnou a estetickou úrovní zpracování.

Novým propagační předmětem je také Kluk na tříkolce. Jedná se o ručně vyráběnou plechovou hračku v precizním provedení a dlouhou životností. Jejím výrobcem je společnost KOVAP Náchod, která je celosvětově známá svými originálními plechovými výrobky s tradicí od roku 1946.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!