Nadace Partnerství rozděluje 9 milionů pro přírodu

Nadace Partnerství rozděluje 9 milionů pro přírodu
Během října rozdělí Nadace Partnerství celkově 9 milionů korun v několika grantových výzvách. Lidé z celé České republiky mohou žádat až 140 tisíc korun na zeleň a vodní prvky ve městech v programu Zelené oázy. Až 700 tisíc nabízí jednotlivým žadatelům program Na budoucnost, kde se mohou neziskové organizace ucházet i o rozsáhlejší a víceleté projekty v oblasti udržitelného rozvoje.

Pro specifické regiony jsou pak určeny grantové výzvy Pivovary lidem a nejnověji také dva mimořádné granty na obnovu zeleně po tornádu na jižní Moravě. Uzávěrky programů jsou během října, všechny informace naleznou zájemci na www.nadacepartnerstvi.cz/Granty.

Nový program pomoci po tornádu na jižní Moravě cílí do dvou oblastí: soukromí žadatelé mohou získat až 50 tisíc na obnovu svých zahrad, právnické osoby až 200 tisíc korun na výsadbu stromů a keřů na veřejných místech. Výzvu finančně podpořil Člověk v tísni, Škoda auto a dárci Nadace Partnerství. Uzávěrka žádostí je 1. listopadu. Celkově do této výzvy putují 4 miliony korun.

Neziskové organizace mohou přihlašovat své projekty do dalšího ročníku grantového programu Pivovary lidem, který nově administruje Nadace Partnerství. Plzeňský Prazdroj prostřednictvím tohoto grantového programu již 20 let podporuje komunitní život ve třech lokalitách: na Plzeňsku, v okolí Velkých Popovic a na severovýchodní Moravě. Díky spojení s Nadací Partnerství bude letos kladen větší důraz také na environmentální a přírodě blízká témata, jako hospodaření s vodou, ekologické soutěže nebo péče o přírodní bohatství. 

Letos poprvé mohou místní organizace navíc přihlašovat své projekty také do celostátního grantového programu Na budoucnost, který se zaměřuje na řešení globálního oteplování, hospodaření s vodou, adaptace na změnu klimatu nebo odpady. Žádosti o granty z obou programů je možné zasílat do 22. října. Celkově Nadace Partnerství rozdělí 3,6 milionu.

Další možnost pro žadatelé z celé České republiky otevírá výzva Zelené oázy. Díky ní mohou lidé z vesnic a měst vracet přírodu do města. Získat mohou až 140 tisíc korun na bylinkové a komunitní zahrady, oživení vnitrobloků, zadržování dešťovky, naučné stezky, školní parky a další typy zelených oáz. Výzva podpořená společností MOL ČR končí 31. října a mezi úspěšné žadatele poputuje 1,4 milionu korun.

„Již v létě Nadace Partnerství rozdělila 2,5 milionu korun mezi zájemce o výsadbu stromů. Dalších 9 milionů korun nyní pomůže v České republice ve zvyšování její odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Chtěl bych poděkovat všem odpovědným českým firmám, pro které se začíná stávat životní prostředí tématem číslo jedna; a všem dárcům a neziskovým organizacím, kteří se spojili na podporu dlouhodobé obnovy jižní Moravy, na kterou změna klimatu dopadá obzvlášť tvrdě,“ komentuje ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.


Zdroj: David Kopecký

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!