Nadace ČEZ otevřela grantová řízení pro rok 2019

Nadace ČEZ otevřela grantová řízení pro rok 2019
Loni nadace podpořila přes tisíc dobročinných projektů za více než 175 mil. korun. V západních Čechách to bylo 83 projektů za vice jak 7,6 milionu korun.

Neziskovky, školy, zdravotnická a sociální zařízení, města a obce, místní komunity či sportovní spolky se letos mohou opět obracet na nadaci s žádostmi o finanční podporu v rámci některého z grantových řízení. Část schválených projektů Nadace ČEZ opět zařadí do aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kde je sportem či chůzí může podpořit široká veřejnost.
Zástupci měst, obcí a organizací po celé republice přivedli v loňském roce k životu řadu projektů zlepšujících kvalitu života místních obyvatel díky finanční pomoci Nadace ČEZ. Grantovými příspěvky v hodnotě přes 175 milionů korun nadace podpořila více jak tisíc projektů z oblasti kultury, volnočasových aktivit, životního prostředí, bezpečnosti, sociální sféry nebo vzdělávání. Díky této podpoře se podařilo obnovit mnoho významných kulturních památek, vznikla bezpečná dětská hřiště a sportoviště, mnohde byly zasázeny nové aleje. Své zázemí zlepšilo hned několik neziskových organizací a díky nadačním grantům přivítaly návštěvníky i desítky kulturních, sportovních a společenských akcí. V Plzeňském kraji podpořila Nadace ČEZ 63 projektů za 5 319 055 korun, v Karlovarském pak 22 projektů za 2 306 941 Kč.

„Pomáháme městům a obcím s finanční stránkou různě zaměřených projektů. Pokud svůj záměr prostřednictvím kvalitně zpracované žádosti o nadační grant obhájí, mohou se i letos těšit na nová Oranžová hřiště, výsadbu zeleně a na podporu dalších veřejně prospěšných projektů,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Pro rok 2019 Nadace ČEZ vypsala pět grantových řízení: Oranžové hřiště, Stromy, Oranžový přechod, Podpora regionů a Zaměstnanecké granty. Žádosti o grant přijímá nadace již od ledna, a to pouze přes elektronický formulář. O výstavbu Oranžových hřišť a finanční podporu projektů v regionech lze žádat celoročně. Žádosti v programech Oranžový přechod a Zaměstnanecké granty přijímá nadace do konce března.

Obce a města, které chtějí s podporou Nadace ČEZ vysázet nové stromořadí už na jaře, si musí pospíšit: pro první etapu výsadby stromů končí lhůta pro odevzdání žádostí už 31. ledna. Žádosti o grant na podzimní výsadbu bude nadace přijímat v průběhu května.

Na sportovních či kulturních akcích a letních festivalech se opět objeví Oranžová kola, charitativní projekt nadace, který do dobročinných projektů zapojuje zájemce z řad veřejnosti prostřednictvím pohybové aktivity. V roce 2018 roztáčeli lidé pedály Oranžových kol na 30 akcích a pro 57 neziskovek vyšlapali více než 3 miliony korun. Více informací o grantových řízeních najdete na www.nadacecez.cz.
Nejvíce projektů dostává již tradičně finanční příspěvek v grantovém řízení Podpora regionů. O podpoře řady z nich navíc rozhodují sami občané, pokud sportují s mobilní aplikací EPP–Pomáhej pohybem. Přehled realizovaných projektů najdete na www.pomahejpohybem.cz.

Štítky: čeznadace čez

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!