Na Desítce budou webináře pro učitele. Zaměří se na psychohygienu po návratu dětí do škol

Na Desítce budou webináře pro učitele. Zaměří se na psychohygienu po návratu dětí do škol
Praha 10 aktivně reaguje na návrat dětí a žáků do škol.

U některých z nich se může výrazně projevit předchozí výpadek v prezenčním vzdělávání, což klade velké nároky na učitele. Radnice pro ně proto, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 a s Centrem rodinné terapie Horizont, připravila projekt Psychohygiena pro školy. Vzniká „Desatero pro pedagogy“, metodický materiál pro jejich vzdělávání a ještě v tomto školním roce proběhnou webináře.

„Současná situace je náročná nejen na psychiku a kompetence dětí a žáků, ale i jejich učitelů. Ti musí čelit důsledkům dlouhodobého nouzového stavu, které se do oblasti vzdělávání zcela jistě promítnou. Pro všechny se přitom jedná o zcela novou situaci, s níž nemají, a ani nemohou mít, žádné zkušenosti,“ popisuje místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN), který má na městské části na starost oblast školství. „Proto jsme iniciovali projekt, v rámci něhož jim odborníci poradí, jak v konkrétních situacích nejlépe postupovat, a zároveň si budou moci navzájem vyměnit zkušenosti,“ dodává místostarosta Kašpar.  

Klíčovým nástrojem budou webináře, jejichž metodiku i samotnou realizaci připravuje Pedagogicko-psychologická poradna spolu s Centrem rodinné terapie Horizont.

„Budou rozdělené pro učitele mateřských, prvního stupně základních, druhého stupně základních a středních škol. Kromě statické, tedy ´výukové´ části budou obsahovat také část dynamickou, kdy mezi sebou pedagogové budou moci sdílet zkušenosti z praxe. Pilotní webináře uspořádáme ještě v tomto školním roce. V tom dalším budou aktivity pokračovat, přičemž jejich podoba se může upravovat i podle průběžných zjištění a aktuální poptávky,“ říká Pavla Kubíčková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Účastníky nominují ředitelé samotných škol z Desítky, kterých městská část přímo zřizuje 33 (13 základních a 20 mateřských). Webináře budou mít omezenou kapacitu (maximálně 30 účastníků), budou ale nahrávané, aby mohly posloužit i učitelům, kteří se jich přímo nezúčastní.

„Kromě toho vznikne i pedagogické desatero, jež připraví CRT Horizont. Podrobně v něm rozpracuje nejzásadnější nové situace, s nimiž se pedagogové po návratu dětí a žáků do škol mohou potýkat, včetně návodů, jak v těchto oblastech pracovat,“ uvádí David Kašpar. „Chceme podpořit návrat škol do normálních kolejí.“

Postupně se počítá s rozšířením webinářů také pro rodiče dětí a žáků. 

Poznámka redakce: 

Užitečné odkazy na PDF ke stažení

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!