Město vyhlásilo veřejnou sbírku Pomáhající Plzeň pro lidi v tíživé situaci

Město vyhlásilo veřejnou sbírku Pomáhající Plzeň pro lidi v tíživé situaci
Plzeň vyhlásila veřejnou sbírku s názvem Pomáhající Plzeň na pomoc lidem nacházejících se na území města Plzně, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, ale také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí.

Konání sbírky na dobu neurčitou na území České republiky schválili radní města na mimořádném jednání v pondělí 7. března. Číslo sbírkového účtu města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Prvními dárci na transparentní účet byli primátor města Plzně Pavel Šindelář, náměstek primátora David Šlouf a senátor a starosta Městského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner. Přispěli společně částkou sto tisíc korun. Podporu sbírce vyjádřila také Plzeňská teplárenská, představenstvo věnuje sto procent svých únorových příjmů, připojí se hlavní management i ostatní zaměstnanci. Sbírka byla zahájena dne 8. března 2022.

„Mezi našimi občany se zvedla obrovská vlna solidarity. Velmi za ni děkuji. Věřím, že Plzeňané podpoří sbírku garantovanou jejich městem. Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude použit výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář, který je společně se svým náměstkem Davidem Šloufem a senátorem a starostou druhého městského obvodu Lumírem Aschenbrennerem prvním dárcem na transparentní účet města. Darovali dohromady 100 tisíc korun, každý částku 33 333 korun.

„Od začátku válečného konfliktu intenzivně řešíme komplexní pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Klíčové je pro nás zajistit bydlení a dostatečný počet bytů. Plzeň disponuje bytovým fondem o velikosti cca 2 500 bytů, z nichž většina má své nájemníky. Za rok se uvolní okolo stovky bytů, které jsou následně obsazovány. V možnostech města není reálné vyhovět současné enormní poptávce po bydlení, která aktuálně vznikla z důvodu války na Ukrajině a s tím spojeného masivního přílivu válečných uprchlíků, kteří mají rodinné či příbuzenské vazby k městu Plzni a dlouhodobě se zde chtějí usadit, neboť ve své domovině přišli o vše a neví, kdy a kam se budou moci vrátit. Město Plzeň se rozhodlo tuto situaci řešit zřízením veřejné sbírky a prostřednictvím Obytné zóny Sylván, přes ni chystáme zřízení sociální realitní agentury, jejímž úkolem bude mapovat a propojovat poptávku a nabídku na trhu s byty ve spolupráci s Odborem dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, jenž provozuje Kontaktní místo pro bydlení. Kromě bydlení ale chceme pro ukrajinské děti zajistit školky, školy, kroužky, a tím jim pomoci se vrátit do normálního života,“ vysvětlil další navázaný projekt na veřejnou sbírku náměstek pro ekonomickou oblast, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf, který má zároveň na starosti koordinaci opatření na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům. Připojil se k poděkování primátora Pavla Šindeláře za pomoc občanů Plzně vůči válečným uprchlíkům.

„Plzeňáci vždy byli ochotni pomoci potřebným a na dobrou věc. Vzpomeňme například pomoci postiženým povodněmi, tornádem nebo sbírku Ze srdce zvon. Věřím, že nezůstanou lhostejní ani tentokráte,“ připomněl senátor a starosta druhého městského obvodu Lumír Aschenbrenner.

„Celé představenstvo Plzeňské teplárenské věnuje do sbírky města Plzně sto procent svých únorových příjmů, hlavní management 20 procent a ostatní zaměstnanci dle svého uvážení. Konečnou částku Plzeňská teplárenská následně zdvojnásobí. Výslednou částku pak zašleme na transparentní účet města. Sbírka garantovaná městem Plzní má smysl a jsem rád, že Plzeňská teplárenská bude jedním z donátorů,“ doplnil Roman Jurečko, předseda představenstva Plzeňské teplárenské.

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Zasláním prostředků na tento sbírkový účet vyjadřuje plátce svůj souhlas se zveřejněním jména/názvu účtu plátce a dalších uvedených údajů, včetně výše zaslané finanční částky.

Na základě osvědčení byla sbírka zahájena dne 8. března 2022, technické parametry transparentního účtu se nastavují tak, aby byl plně funkční v rámci celého internetového bankovnictví od 9. března 2022.

Odkaz na transparentní účet, který bude aktivní od středy 9. března 2022: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5443790227.

Informace k transparentnímu účtu jsou na webu města Plzně: https://www.plzen.eu/verejna-sbirka.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!