Lék od firmy Regeneron proti covidu je nyní k dispozici i pro rizikové pacienty

Lék od firmy Regeneron proti covidu je nyní k dispozici i pro rizikové pacienty
Monoklonální protilátky brání vazbě viru na receptor hostitelské buňky, jednodušeji řečeno, dokáže zabránit dalšímu šíření koronaviru v těle. Z toho důvodu musí být lék podán v časné fázi onemocnění, mnohdy ještě před tím, než by začal lidem se zdravotními komplikacemi způsobovat závažné problémy. Právě takové případy pak končí v nemocnicích se záněty plic.

Prevencí před nákazou nebo závažným průběhem onemocnění covid-19 je očkování, další možností jsou právě monoklonální protilátky, jejichž podání však v žádném případě nenahrazuje očkování.  

REGN-CoV-2 od americké firmy Regeneron je koktejl dvou monoklonálních protilátek, které jsou pro pacienty s koronavirem v České republice k dispozici od dubna 2021. Pátrání po pacientech, kteří by mohli dvousložkový preparát dostat a předejít závažnému průběhu, je ale komplikované. „Zatím jsme lék u nás v nemocnici aplikovali 150 pacientům, jen malá část z nich je poslána k nám ze stran praktických lékařů, ve většině případů to byli spíš pacienti, kteří se k nám dostali třeba od specialistů, nebo z jiných klinik v rámci naší nemocnici. Bylo by dobré, kdyby se to dostalo do povědomí a ti lékaři nám pacienty posílali,“ říká přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno prof. MUDr. Petr Husa, CSc.  

V tuhle chvíli mohou pacienta indikovat pro aplikaci monoklonálních protilátek nejen praktiční lékaři nebo ambulatní specialisté, dokonce je možné, aby se pacienti, u kterých by hrozil závažnější průběh onemocnění, ozvali o podání ochrany před infekcí sami, a to už v případě, že jsou neočkovaní a byli s někým covid pozitivním v přímém kontaktu. Vhodnější je však indikování lékařem, který lépe posoudí závažnost kontaktu a závažného průběhu covidu-19.  „Možnost podání je do 4 dnů od kontaktu s člověkem, který má toto onemocnění. Je přesně definované, jak těsný ten kontakt musí být a musí splňovat podobná kritéria, jako ten, kdo může lék od firmy Regeneron dostat. Postexpoziční profylaxí může dostat lék neočkovaný nebo ten, kdo má takové onemocnění, které oslabuje jeho imunitu a je důvodné podezření, že ty protilátky a ochranu před infekcí vůbec nevyvinul,“ popisuje Husa rozhodnutí devíti českých odborných společností, které v polovině září posvětilo i Ministerstvo zdravotnictví.  

Doporučení k podání monoklonálních protilátek proti covid-19 do 4 dnů od posledního kontaktu s infikovanou osobou vychází z výsledku fáze 3 klinické studie COV-2069 (NCT04452318) u domácích kontaktů osob s prokázanou infekcí SARS-CoV-2. U těchto kontaktů bylo dosaženo 81% redukce rizika rozvoje symptomatického covidu-19 ve srovnání s placebem a 66% redukce jakékoliv nákazy SARS-CoV-2 (symptomatické nebo asymptomatické). 

Štítky: covidcovid19brno

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!