Karviná - nové lokality pro individuální bytovou výstavbu

Karviná - nové lokality pro individuální bytovou výstavbu
Karviná připravuje lokalitu Nad Pískovnou pro individuální bytovou výstavbu s cílem zvýšit počet rodinných domů a přilákat více obyvatel. Projekt je ve fázi přípravy dokumentace pro inženýrské sítě a přístupové komunikace.

Statutární město Karviná se rozhodlo podpořit rozvoj samostatného bydlení na svém území. Město si klade za cíl zvýšit počet rodinných domků na úkor větších bytových komplexů a tím přilákat více obyvatel z okolních obcí. Pro tento záměr byla vybrána lokalita Nad Pískovnou.

Pro uskutečnění projektu byla zpracována územní studie a záměr již schválili zastupitelé. Momentálně se připravuje projektová dokumentace pro vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací.

Podle primátora zájemci o koupi pozemku a výstavbu rodinného domu stále mají čas. Zatím žádná parcela není rezervovaná ani prodaná. Budoucí majitelé parcel si je budou moci vybrat v licitaci.

Město Karviná bude zároveň hledat dotační prostředky pro výstavbu inženýrských sítí. Tato investice by měla přínést nový impuls k rozvoji individuálního bydlení v Karviné a nabízet alternativu bydlení mimo okolní obce. Čas ukáže, jak úspěšné bude město v realizaci tohoto ambiciózního projektu.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!