Grantová komise navrhla rozdělení kulturních grantů, posuzovala 787 žádostí

Grantová komise navrhla rozdělení kulturních grantů, posuzovala 787 žádostí
Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění složená z expertů připravila návrh rozdělení grantové podpory pro rok 2021.

Do grantového řízení bylo zasláno celkem 787 žádostí o grant, z toho 60 o víceletý a 727 o jednoletý. Navrženo k podpoře bylo 525 projektů. Na rok 2021 se navrhuje rozdělit mezi žadatele 330 milionů korun, z toho 102 milionů korun na jednoleté projekty a 228 milionů korun na víceleté projekty. Návrh komise nyní projedná Výbor pro kulturu Zastupitelstva hl. m. Prahy a následně Rada hl. m. Prahy.

Návrh rozdělení grantové podpory hl. m. Prahy vypracovala komise, v níž 14 z 15 členů tvoří nezávislí odborníci zastupující různá umělecká odvětví. Letos hodnotili celkem 787 žádostí v celkové výši požadované podpory 1,5 miliardy korun. S ohledem na současnou situaci byla prioritní podpora celoročních provozů.

Konečná výše podpory byla závislá na kvalitě projektů, jejich počtu a především na celkovém objemu finančních prostředků. Ten letos musel být oproti původnímu plánu ponížen o 8 % na celkově rozdělovaných 330 milionů korun. Z této částky je vázáno 252 898 000 milionů korun víceletými granty, které budou v roce 2021 jednotně napříč obory poníženy o 10 %. Na jednoleté granty v roce 2021 proto může být rozděleno 102 372 000 korun.

„Rozhodování o přidělení podpory patří do rukou odborníků, ne politiků. Proto budu respektovat návrh komise, která všech 787 žádostí jednu po druhé prošla. V komisi pracují lidé respektovaní ve svém oboru, kteří stejně jako já kulturu milují. Vím, jak je těžké zodpovědně rozdělovat omezené finanční prostředky města. Všem členům komise proto velmi děkuji za jejich práci,“ uvedla radní pro oblast kultury Hana Třeštíková a pokračovala „Letošní grantové řízení bylo specifické, protože se do něj s ohledem na dopady vládních opatření přihlásila celá řada soukromoprávních subjektů, které obvykle v minulosti podporu veřejných rozpočtů ke své činnosti nepotřebovaly. Přesto, že pro pražský kulturní ekosystém jsou stejně důležité jako příspěvkové organizace nebo neziskový sektor, není v silách stávajícího grantového programu uspokojit jejich požadavky. O jejich podpoře ale budu jednat na nejbližším zasedání expertní ekonomické skupiny u náměstka pro finance Pavla Vyhnánka. Tyto kluby, divadla nebo galerie mají zásadní dopad na pražskou ekonomiku, zaměstnanost a atraktivitu pro návštěvníky města. Usiluji proto o nastavení speciálního grantového programu pro tyto subjekty pro rok 2021 tak, abychom do doby po pandemii vstupovali také se znovuoživeným sektorem kulturních a kreativních průmyslů. Dlouhodobě je potřeba pracovat na inovaci strategií podpory nejen umění, ale také kulturních a kreativních průmyslů, které mají obrovský potenciál inovací a pokrizového růstu. V současnosti připravujeme aktualizaci nového grantového systému pro roky 2022-2026 a k diskusi nad jeho návrhem přizveme ještě v prosinci odbornou veřejnost.“

Návrh komise projedná příští týden Výbor pro kulturu pražského zastupitelstva a následně Rada hl. m. Prahy.

Složení Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

 • Mgr. Martin Benda, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy a místopředseda Výboru pro kulturu - předseda komise

 • MgA. Michal Lázňovský, PhD., odborník za oblast divadla

 • Mgr. Zdeněk Tichý, odborník za oblast divadla

 • MgA. David Mareček, Ph.D., odborník za oblast hudby

 • Jan P. Muchow, odborník za oblast hudby

 • doc. Adam Halaš, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu

 • Richard Drury, M.A., odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií

 • Mgr. Helena Musilová, odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií

 • PhDr. Jan Lukeš, odborník za oblast literatury

 • PhDr. Petr Bílek, odborník za oblast literatury

 • PhDr. Jan Foll, odborník za oblast audiovize, filmu

 • doc. MgA. Ivo Mathé, odborník za oblast audiovize, filmu

 • Mgr. Veronika Bednářová, M. A., odborník za oblast ostatní

 • Mgr. Jan Press, odborník za oblast ostatní

Kritéria posuzování žádostí jsou součástí Zásad pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2021 dostupných na stránkách hlavního města Prahy.

Štítky: grantkultura

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!