Deset projektů, které řešily nerovnosti ve vzdělávání, letos postoupilo do finále ceny EDUína

Deset projektů, které řešily nerovnosti ve vzdělávání, letos postoupilo do finále ceny EDUína
EDUína 2021 zná finalisty letošního ročníku

Cena EDUína pravidelně oceňuje inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 41 projektů. Porota z nich vybrala deset finalistů. „Při výběru hrálo roli třeba to, jestli projekt vznikl v důsledku pandemie koronaviru, nebo se jen nové situaci přizpůsobil. A především to, jak velký důraz klade na vyrovnávání nerovností,“ popisuje manažerka ceny EDUína Hana Matoušů.

Finále soutěže proběhne 1. prosince, odborná porota rozhodne až během slavnostního večera. Vítěze vybere i na základě čtyřminutových prezentací, v rámci kterých se jednotlivé projekty samy představí. Slavnostní vyhlášení můžete sledovat prostřednictvím streamu na Facebooku.

Do finále letošního ročníku soutěže EDUína se probojovaly tyto projekty. Projekty jsou uvedeny v abecedním pořadí:

Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám

Ústav školní pedagogiky z Fakulty humanitních studií UTB  ve Zlíně rozjel projekt zaměřený na zapojení budoucích učitelů do „záchranné akce“ rodinám a školám po přechodu na distanční výuku. Cílem projektu bylo najít cestu k systematické pomoci dětem a rodinám, které i za běžné situace prožívají školní neúspěch.

DigiStories: Nela

Projekt je unikátní audiovizuální simulace, která školám přináší možnost probrat s žáky citlivé téma kyberšikany interaktivní a poutavou formou. Příběh realisticky ukazuje průběh kyberšikany, vtáhne účastníky do děje a žáci pochopí podobu i následky šikany v prostředí internetu pomocí vlastního prožitku.

Doucujte.cz

Web na jednom místě shromažďuje tipy, doporučení a odkazy pro doučovatele na základě zkušeností s doučováním, kterému se Člověk v tísni dlouho věnuje. Jsou zde tipy pro jednotlivé předměty i metodická doporučení pro prezenční i online doučování. Více na https://www.doucujte.cz.

Doučování žáků a letní příměstské kempy v Ostravě

Město Ostrava ve spolupráci se základními školami, neziskovými organizacemi a středisky volného času připravilo vzdělávací příměstské tábory a skupinové i individuální doučování žáků.

HOSTem v rodině

Organizace HOST se věnuje rodinám, kde rodiče nemohou, nebo neumí pečovat o své potomky. V době lockdownu a distanční výuky pracovníci organizace pomáhali zabezpečit praktický chod rodin.

Klubík ZŠ Ruská Litvínov

Klubík při Základní škole Ruská v Litvínově je alternativa školní družiny pro děti s odlišnými životními podmínkami. Dětem se zde pedagogičtí pracovníci věnují individuálně. Děti mají v Klubíku doučování, pedagogové se s nimi připraví na další den, napíšou úkoly nebo nachystají pomůcky potřebné k výuce.

Online kurz S asistenty k lepší škole

Kurz je zaměřený na asistenty pedagoga a učitele, kteří pracují ve vzdělávání s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kurz pomáhá zvýšit citlivost v rozpoznání příčin sociálního znevýhodnění a pomáhá identifikovat, jaký typ podpory těmto žákům poskytnout. 

Poznámka redakce: Kurz je zdarma pro všechny. Stačí vám notebook nebo počítač a připojení k internetu.

Podpora inkluze ve Slaném

Cílem tohoto projektu je udržet děti ohrožené sociálním vyloučením v běžném vzdělávacím proudu. Společnost Romodrom provozuje předškolní vzdělávací centrum, podporuje žáky základních škol v jejich vzdělávání a jejich rodinám se snaží zajistit pomoc v náročných životních situacích.

SI zpátky ve škole

Jednodenní program Skautského institutu pro třídní kolektivy po návratu žáků do školních lavic z distanční výuky. Program pomohl třídu opět spojit dohromady, pojmenovat stávající situaci, posílit spolupráci ve třídě a vtáhnout učitele jako účastníka do dění.

Učí (se) celá rodina – jak jsme se změnili s distanční výukou

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá ohroženým dětem překonávat problémy se školou, a tak usiluje o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. V době distanční výuky autoři projektu svou činnost rychle přizpůsobili nové situaci a pomáhali, aby děti neztratily kontakt se školou a nepřišly o možnost vzdělávat se.

Zdroj: TZ https://www.eduin.cz

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!