Chodov: Město opět podpoří sociální projekty

Chodov: Město opět podpoří sociální projekty
Celkem sedmadvacet žadatelů, kteří připravili dohromady na čtyři desítky projektů v oblastech sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence si v letošním roce rozdělí více než 1,5 milionu korun. Částku jim formou dotací pošle Chodov ze svého rozpočtu.

Finanční podporu tak  mohu očekávat například Denní centrum Mateřídouška, Farní charita Karlovy Vary, potravinovou banku či Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov.

Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, jež poskytují své služby obyvatelům Chodova.

Náplň organizací je pestrá. Svou činností pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez přístřeší.

Zdroj: Město Chodov

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!