Chodov: Město opět podpoří sociální projekty

Chodov: Město opět podpoří sociální projekty
Celkem šestadvacet žadatelů, kteří připravili dohromady 38 projektů v oblastech sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence si v letošním roce rozdělí přibližně 1,5 milionu korun. Částku jim formou dotací pošle Chodov ze svého rozpočtu.

Radní doporučili zastupitelům schválit finanční podporu například pro Denní centrum Mateřídouška, Farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov.

Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, jež poskytují své služby obyvatelům Chodova.

Náplň organizací je pestrá. Svou činností pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez přístřeší.

Zdroj: Město Chodov

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!