Cheb: Letos bude Tříkrálová sbírka 2018 bez polévky

Cheb: Letos bude Tříkrálová sbírka 2018 bez polévky
V pátek 5. ledna 2018 se mělo konat tradiční Tříkrálové setkání představitelů města s naléváním polévky a horkých nápojů příchozím.

"Tato akce byla vždy spojována s Tříkrálovou sbírkou pro podporu charitativních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu. Vzhledem k tomu, že Farní charita Cheb od této spolupráce odstoupila, bude Tříkrálová sbírka probíhat bez účasti města Chebu. Představitelé města však budou i nadále pokračovat v podpoře služeb spojených s charitativní činností, jichž si velice váží," uvádí na svých stránkách město Cheb.

K tomuto se na facebookových stránkách města Cheb za farní charitu vyjádřila paní Ing. Eva Kolafová.

"Jak již informovalo město Cheb na svých stránkách, naše farní charita se pro tentokrát rozhodla nespolupracovat v rámci Tříkrálové sbírky 2018 na Tříkrálovém setkání představitelů města s veřejností tradičně spojeném s rozléváním polévky kolemjdoucím. Toto setkání jsme vždy chápali jako výraz podpory města Chebu různým charitativním a sociálním projektům, které byly za celou dobu historie Tříkrálové sbírky podpořeny, a jsme i nadále za tuto podporu vděčni. Protože však letos po posledních překotných změnách na radnici mezi obyvateli města panuje politicky velmi napjatá atmosféra, rozhodli jsme se tentokrát sbírku s Tříkrálovým setkáním představitelů města s veřejností nespojovat. Tak se chceme vyhnout riziku, že by toto setkání mohlo být pochopeno jako výraz podpory jedné ze stran sporu. Z principu je naše služba a také Tříkrálová sbírka striktně apolitická a má vytvářet prostor požehnání a solidarity mezi všemi lidmi bez ohledu na barvu pleti, věk, národnost a náboženské či politické vyznání," uvedla paní Kolafová.

"Polévku a horký čaj z vlastních zdrojů nabídneme všem, kdo budou chtít sbírku podpořit, v sobotu 6. ledna 2018 od 12:00 do 14:00 hodin v prostorách chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (případně i mimo tento čas na protilehlé faře)," dodala.

"Pokud by kdokoli ze současných či bývalých představitelů města a samozřejmě i z dalších obyvatel či návštěvníků Chebu chtěl sbírku podpořit, pohovořit při tom s dalšími příchozími, případně nám jakkoli pomoci jak při zajištění a rozlévání polévky, tak při vlastním koledování, je srdečně zván. V případě konkrétní nabídky spolupráce se mi, prosím, ozvěte na níže uvedených kontaktech," sdělila dále paní Ing. Eva Kolafová. 

Další podrobnosti o Tříkrálové sbírce 2018 v Chebu a okolí najdete na stránkách zde, kde naleznete také odkaz na toto prohlášení. 

Kontakt:
Ing. Eva Kolafová
Farní charita Cheb
charita@farnostcheb.cz 
tel. 731 619 729


Zdroj: město Cheb
           facebookové stránky města Cheb

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!