Cheb: Divadlo uvádí izraelské drama pro osm hereček

Cheb: Divadlo uvádí izraelské drama pro osm hereček
Západočeské divadlo poprvé ve své šedesátileté historii zvolilo k inscenování izraelskou divadelní hru. Drama pro osm žen Mikve napsala Hadar Galron, herečka, režisérka a dramatička, pocházející z ortodoxní židovské komunity, v roce 2004. Jako jedna z prvních veřejně činných žen v ní pojmenovala rozpory mezi tradičními zvyklostmi, které jsou vyžadovány v ortodoxním prostředí, a právem na sebeurčení žen v moderním světě 21. století.

Hra se odehrává v pro většinu Čechů neznámém prostředí židovské rituální lázně, kam každý měsíc ženy docházejí, aby sevždy osmý den po skončení své periody očistily podle zákona Mojžíšova. Každá z nich si nese svůj příběh a svétajemství, o němž se možná ví, ale rozhodně se o něm nemluví. Do mikve nastupuje nová lázeňská Šira, která začne předivopracně skrývaných dramat postupně rozplétat. Stmelená ženskákomunita, vedená zkušenou lázeňskou Šošanou, však nabízená řešení není ochotna přijímat snadno, zvlášť když i samotnáŠira cosi tají.

Chebská inscenace Mikve nese podtitul Všechny mají možnost volby, i když se to zdá nemožné… Právě schopnost či ochota učinit volbu, ačkoli se situace zdábýt bezvýchodnou, je ústředním tématem i pro režiséra Adama Doležala: „Základní téma, tedy postavení jedince, vystaveného útlaku okolí, a způsoby, jakými se jedinec s útlakem vyrovnává, to je téma, které je všeplatné.“ Exotické prostředí rituální lázně není tedy až tak podstatné, vytváří především pozadí pro příběhy, které se v různých obdobách mohou odehrávat kdekoli. „Všude na světě si ženy berou nevyhovující muže nebo skrývají před manželem, co se mu bojí říct,“ potvrzuje autorka hry Hadar Galron.

Ve scéně Michala Syrového a kostýmech Agnieszky Páté-Oldak uvidí chebští diváci na jevišti Radmilu Urbanovou, Pavlu Janiššovou, Elišku Huber Malíkovou, Vladimíru Vítovou, Stephanii Van Vleet, Terezu Švecovou a Lucii Domesovou. Roli nejmladší dívky alternují žákyně dramatických oddělení ZUŠ z celého kraje Martina Kalašová, Barbora Němcová a Anna Oslovičová. Sugestivní hudbu Petra Zemana živě interpretuje na elektrickou kytaru Lenka Gaierová. Dramaturgii inscenace měla na starosti Martina Pokorná.

K inscenaci nabízíme hodinu před představením také workshop, vněmž divadelní lektor Petr Bařina pomůže zájemcům s orientací v židovských tradicích a zvyklostech, ale i postavách příběhu.

Hadar Galronmá k České republice velmi blízký vztah a tuzemské inscenacesvých textů se snaží navštěvovat. Přijala pozvání i do Chebu, jako čestný host přicestuje z Izraele a zúčastníse reprízy 24. června.

Hadar Galron: MIKVE, režie Adam Doležal, dramaturgie Martina Pokorná, scéna Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, hudba Petr Zeman.

Premiéra 21. května v 19 h, nejbližší reprízy 24. května v 17 h (s besedou po představení), 25. května v 19 h a 24. června v 19 h.


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!