Centrum Hájek získalo neurorehabilitační systém Nirvana

Centrum Hájek získalo neurorehabilitační systém Nirvana
Zahájení provozu neurorehabilitačního interaktivního systému NIRVANA má za sebou Centrum Hájek, které se nachází v jižní části brdských lesů nedaleko zámku Kozel.

Toto virtuální zařízení je určené dětem s neuromotorickými poruchami, přičemž jej mohou využívat všichni s jakýmkoliv stupněm postižením od jednoho roku věku až do 18 let. Zlepšuje přitom jejich motorických dovedností. Na jeho pořízení přispěla Nadace ČEZ částkou 50 458 korun. Konkrétně se o ni zasloužili ti, kteří pro organizaci vloni šlapali na nadačním Oranžovém kole v rámci Dne ve vzduchu s Plzeňským krajem.  

„Ještě jednou bych ráda poděkovala všem, kteří tehdy šlapali na Oranžovém kole Nadace ČEZ v náš prospěch. Jejich úsilí nás o něco blíže přiblížilo k realizaci celého projektu, jehož celkové náklady dosáhly ve finále více než 780 000 korun,“ říká Lenka Šiková, ředitelka organizace Centrum Hájek.

NIRVANA je systém s interaktivní virtuální realitou pro kognitivní a pohybovou terapii, specificky navržený pro podporu motorické rehabilitace. Zjednodušeně řečeno, jedná se o soubor interaktivních her ve speciálně upraveném počítači a s dalším speciálním příslušenstvím, včetně softwaru. K tomu je ještě zapotřebí vhodně upravená bezbariérová místnost s možností promítání na koberec či zeď sloužící jako plně funkční obrazovky, kdy místo počítačové myši používají handicapované děti své tělo. Neinvazní systém funguje v reálném prostředí, který urychluje proces rehabilitace a podporuje možnost volby terapeuta na nejvhodnější aktivitu pro zotavení zhoršené motorické funkce každého uživatele. Dochází k rehabilitaci celého těla - hlavy, krku, trupu a končetin. Umožňuje také nácvik stability, stoje, kroku či úchopu s využitím kognitivního tréninku.

„Lze jen v úctě smeknout před těmi, pro něž je životním posláním věnovat se handicapovaným dětem. Naše velké poděkování pak patří těm, jimž není lhostejné jim pomoci. Tím mám na mysli všechny, co vloni během leteckého dne věnovali minutu svého času Oranžovému kolu ve prospěch organizace Centrum Hájek. Jejich zásluhou jsme mohli převést jimi vyšlapané body na tak pěknou finanční částku 50 458 korun,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Posláním zapsaného ústavu Centrum Hájek, jež založili v roce 2010 rodiče chlapce Samuela narozeného s velmi těžkým kombinovaným postižením, je pomáhat ostatním handicapovaným dětem (s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením i s tím nejtěžším stupněm postižení) a jejich rodinám. V tomto duchu poskytuje čtyři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v rámci nestátního zdravotnického zařízení nabízí odborné rehabilitační služby.
„Našim cílem je pomáhat snižovat zátěž rodiny pečující o handicapované dítě a podporovat je taj, aby dítě i s tím nejtěžším handicapem mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny. Tím, že jsme převzali část starostí o ně, pomáháme rodinám s jejich velmi těžkou celodenní péčí a umožňujeme jim návrat do plnohodnotného pracovního a společenského života. Čas, který dítě stráví ve stacionáři, využíváme k intenzivní rehabilitaci a tak neustále pracujeme na zlepšení zdravotního stavu dítěte,“ uzavřela Lenka Šiková. 
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy
 

NIRVANA je systém s interaktivní virtuální realitou pro kognitivní a pohybovou terapii, specificky navržený pro podporu motorické rehabilitace. Handicapované děti přitom musí plnit, právě pohybem, různé úkoly. Třeba vyprat prádlo, dát různé věci na správné místo, zničit krtka, nakrmit a hrát si s pejskem či posbírat různobarevné květiny. Krátké ukázky několika her ovšem předvedla zcela zdravá Eliška, která v den oficiálního zprovoznění systému byla s maminkou v její práci. Její handicapovaní kamarádi se budou se vším seznamovat postupně dle svých fyzických a mentálních možností.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!