Aš: Starosta města ocenil pětici policistů

Aš: Starosta města ocenil pětici policistů
Vitězslav Kokoř, starosta města Aš, ocenil v rámci městského programu prevence kriminality za rok 2022 pětici policistů z obvodního oddělení Aš. Navázal tak na tradici, jelikož uvedené ocenění je místním policistům předáváno již několik let.

Při výběru policistů, kteří mají být v rámci tohoto programu oceněni, bylo postupováno zejména dle kritéria přínosu policisty pro bezpečnostní situaci ve městě Aš a proaktivní přístup k řešení trestných činů, přestupků a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

Poděkování za svou práci a dárkový koš z rukou starosty Vítězslava Kokoře převzali policisté:

nprap. Zdeněk Krátký - policista skupiny dokumentace, který se významnou měrou podílí na objasňování a zpracování spisů tzv. kyberkriminality, jako stále narůstající formy páchání protiprávního jednání v prostředí počítačových sítí.  

prap. Jakub Plavnický - policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků.

prap. Aleš Kosík - policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků a dále se významnou měrou podílí na pátrání po hledaných osobách.

nprap. Ladislav Balšánek - policista skupiny dokumentace, který se významnou měrou podílí na zpracování spisů známých  pachatelů zejména ve zkráceném přípravném řízení.

prap. Jan Svoboda - policista prvosledové hlídky, který se významnou měrou podílí na odhalování protiprávního jednání na úseku BESIP ať již v trestně právní rovině, tak v rovině přestupků a dále se významnou měrou podílí na pátrání po hledaných osobách.

mjr. Jakub Kopřiva

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!