Aš: Nové vedení města usiluje o užší spolupráci se Selbem

Aš: Nové vedení města usiluje o užší spolupráci se Selbem
Spolupráce hospodářská, ve zdravotnictví, vzdělávání a cestovním ruchu. To byla čtyři zásadní témata, která na první schůzce po zvolení do čela města Aše projednávali starosta Vítězslav Kokoř a místostarosta Pavel Matala se starostou Selbu, Ulrichem Pötzschem.

Jednání byla přítomna také dr. Elisabeth Leurs, ředitelka neziskové společnosti Selb 2023 gGmbH, která v Selbu pro příští rok chystá projekt Bavorsko – českých týdnů přátelství.

Starosta Aše informoval svého selbského kolegu o snaze umožnit využívání služeb tamější nemocnice ašskými občany napodobením modelu, který funguje v Českých Velenicích u rakouských hranic. Chystá se proto České Velenice navštívit a seznámit se s fungováním tamějšího česko – rakouského zdravotnického zařízení. Pro úplnost je třeba uvést, že dřívější snahy minulého vedení Aše o možnost využívat nemocnice v Selbu ašskými občany ztroskotaly na zamítavém stanovisku zdravotních pojišťoven.

Hospodářská spolupráce: zde je vize  „oprášit“ Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb z roku 2014, který možnosti spolupráce nastiňuje i v oblastech ekonomiky, podnikání, zaměstnanosti a cestovního ruchu. Vzniknout má proto společná destinační agentura, která by měla aktualizovaný strategický plán uvést v život.

Projednáno bylo také zapojení města Aše do Bavorsko – českých týdnů přátelství. Jedná se  například o koordinaci v kalendářích akcí obou města tak, aby si vzájemně nekonkurovaly, a také některé společné akce, jako například běh Selb – Aš, slavnostní vysazení stromů či světelnou show, která proběhne v Selbu i v našem parku Historie.

Starosta Aše rovněž předloží návrh, aby město Selb bylo oficiálně partnerským městem Aše.

Zdroj: Město Aš


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!