2003 – Cheb: Zastupitelé rozhodnou o koncepci Krajinné výstavy (TV Západ)

2003 – Cheb: Zastupitelé rozhodnou o koncepci Krajinné výstavy (TV Západ)
Již během několika týdnů by mělo být jasno v otázce, které konkrétní projekty budou realizovány v rámci příprav Krajinné výstavy. Tou budou v roce 2006 společně organizovat město Cheb a bavorský Marktredwitz.

Chebská radnice již obdržela studii proveditelnosti řešící úpravy jednotlivých území, kterou na základě výsledků výběrového řízení zpracoval Atelier Sídlo a krajina. Město má k dispozici rovněž iniciativní návrh spolku Krev Chebu vypracovaný architektonickým Ateliérem 69. S oběma dokumenty by se mělo chebské Zastupitelstvo seznámit na svém mimořádném zasedání počátkem července a poté rozhodne, které z navrhovaných konkrétních akcí budou nakonec skutečně realizovány.

„Já se domnívám, a považuji to tak za nejrozumnější, že by měly být projednány oba dva ty návrhy, že by je mělo postupně posoudit pracovní skupina pro zahradní výstavu, která je vytvořená, potom odborné orgány, především Komise výstavby a rozvoje a potom Rada a v konečné fázi by mělo rozhodnout Zastupitelstvo, protože Zastupitelstvo je zástupcem veřejnosti a je oprávněno k tomu říct, které projekty se do té zahradní výstavy zařadí a které nikoliv,“ popsal postup výběru místostarosta Chebu Pavel Vanoušek.

V rámci příprav Krajinné výstavy má v Chebu dojít k rozsáhlým úpravám území v okolí řeky Ohře a přilehlých částí starého města. Poohří by tak opět mělo získat charakter výletní a sportovně odpočinkové zóny.

„Tato studie proveditelnosti je zaměřena hlavně na tu část výstavní. My ale víme, že s Krajinou výstavou jsou spojeny další projekty. Já jsem to vysvětloval i teď na jednání v Německu právě našemu ministrovi Němcovi, ministrovi pro místní rozvoj, a říkal jsem, že i překlad z němčiny do češtiny, i když ten překladatel je kvalitní, tak nevystihuje dobře ten termín. Ono Krajinná výstava možná něco říká, ale neříká to, co je podstatné, že po této výstavě, i když se něco demontuje, něco se odveze, tak že po této výstavě něco ve městě zůstane,“ přiblížil místostarosta Chebu Václav Jakl. 

Studie zpracovaná společností Sídlo a krajina předpokládá, že by navrhované úpravy měly stát zhruba dvě stě milionů korun, přičemž až 80 procenty by mohla přispět Evropská unie ze svého dotačního fondu INTERREG. Přesná výše nákladů bude ale známa až poté, kdy Zastupitelstvo rozhodne, které konkrétní lokality a jakým způsobem budou upraveny.

„Víme, z kterých zdrojů a nevíme, jak budeme úspěšní. Ty zdroje budou čtyři. Bude to v první řadě městský rozpočet, pak to budou peníze ze státního rozpočtu. Pak by to měly být peníze z krajského rozpočtu a nejvíc spoléháme na peníze z evropského rozpočtu,“ uvedl starosta Chebu Jan Svoboda. 

V průběhu několika týdenního konání výstavy v roce 2006 bude zajištěno dopravní propojení Chebu s Marktredwitzem. Vedle vlakových a autobusových spojů by měl být k dispozici také připravovaná cyklostezka. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!