2000 – Cheb: Ocenění nadace Schola Ludus byla rozdána (TV Západ)

2000 – Cheb: Ocenění nadace Schola Ludus byla rozdána (TV Západ)
Českoněmecká nadace Schola Ludus každoročně udílí ocenění za výborné výsledky ve studiu. Letošní slavnostní akt se konal 27. března u příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského v obřadní síni chebské radnice.

Jeden ze zakladatelů organizace chebský rodák Hans Novotny, starosta Ing. Václav Jakl a předseda správní rady dr. Ján Pobežal předali ocenění a finanční odměnu ve výši sta marek pěti laureátům za vynikající výsledky ve vzdělání. Těmi byli – Martina Růžičková, David Barborík a Michal Mašika z chebského gymnázia a dvojice studentů Svobodné školy Petr Böhm a Václav Flaška. 

Na programu setkání bylo rovněž udělování grantů na některé projekty týkající se oblasti vzdělávání. Správní rada nadace se rozhodla podpořit i v tomto roce projekt Fond odborné literatury v Okresní knihovně Cheb, a to částkou 38 tisíc korun. Na pomoc mentálně postiženým dívkám z ústavu sociální péče v Mnichově u Mariánských Lázní věnovala nadace 100 tisíc korun a osm a půl tisíce obdržela studentka chebské Svobodné školy Věra Zaňáková, která i přes své tělesné postižení pravidelně dosahuje výborných studijních výsledků. 

Pro úplnost dodejme, že nadace Schola Ludus byla založena městem Cheb a panem Hansem Novotnym v roce 1992 jako nevládní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v České republice.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!