Dobré zprávy

Namísto sezení u počítače praktické dovednosti. Dopravní výchova se zaměří na reálné situace v životě dětí

Namísto sezení u počítače praktické dovednosti. Dopravní výchova se zaměří na reálné situace v životě dětí

Dopravní výchovu pro brněnské žáky primárně zajišťuje Městská policie Brno na dopravním hřišti na Riviéře. Poptávka je nicméně větší než jeho kapacita, z tohoto důvodu Odbor dopravy MMB nabízí doplňkovou dopravní výchovu. V letošním roce prošla její forma revizí a od Nového roku bude mít pozměněnou podobu. Ta přinese oživení teoretické části i větší zaměření na užitečné dovednosti v části praktické. V prvním týdnu už se do programu aktualizované dopravní výchovy přihlásilo téměř 60 tříd s více n

Karlovarská nemocnice získala ocenění za péči o pacienty po mrtvici

Karlovarská nemocnice získala ocenění za péči o pacienty po mrtvici

Lékaři karlovarské neurologie získali ocenění ESO STROKE UNIT. Toto uznání řadí neurologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. mezi pracoviště špičkové evropské úrovně. Cenu uděluje evropská organizace ESO, která má za cíl snížit zátěž způsobenou mozkovou mrtvicí a zároveň vzdělávat zdravotníky v tomto oboru.

Cheb: Konference Neurověda ve vzdělávání účastníky zaujala (TV Západ)

Cheb: Konference Neurověda ve vzdělávání účastníky zaujala (TV Západ)

Konference “Neurověda ve vzdělávání,” kterou v rámci projektu MAP II Cheb uspořádal Odbor projektového managementu a rozvoje města Chebu, proběhla ve čtvrtek 30. září v Kulturním centru Svoboda. Podtitulem celodenního souboru přednášek bylo téma "Jak využívat poznatky o fungování mozku při rozvoji dovedností a učení.“ Akce se zúčastnily dvě stovky pedagogických pracovníků, učitelů, asistentů a dalších zájemců z řad školských a sociálních zařízení ORP Cheb.

Na krajském úřadě proběhly vzdělávací kurzy

Na krajském úřadě proběhly vzdělávací kurzy

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhly dva vzdělávací kurzy k problematice sociálních sítí a sociálně patologických jevů ve společnosti. Oba kurzy byly určeny sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v rámci zkvalitnění jejich odborné kvalifikace.