Dobré zprávy

Doporučení redakce: navštivte pivní lázně a wellness v Nepomuku.

Cvičení na Zbraslavi prověří další část protipovodňové ochrany Prahy

Cvičení na Zbraslavi prověří další část protipovodňové ochrany Prahy

Hlavní město připravuje cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany nazvané Zbraslav Sever 2024. V rámci této akce, která se uskuteční v sobotu a v neděli 4. a 5. května od 17:30 do 6:00 hodin, prověří ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy a složkami IZS připravenost metropole na případnou povodeň. Cvičení si vyžádá dopravní omezení platná už od sobotních 17:00 hodin v oblasti ulic K Přehradám, U Národní galerie a U Malé řeky na levém břehu Vltavy na Zbraslavi.

Pravidelná zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 1. května 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Hlavní město a Středočeský kraj chystají velkou soutěž na železniční dopravce. Na území metropole i kraje by měli zajišťovat dopravu po dobu 15 a 30 let

Hlavní město a Středočeský kraj chystají velkou soutěž na železniční dopravce. Na území metropole i kraje by měli zajišťovat dopravu po dobu 15 a 30 let

Hlavní město a Středočeský kraj připravují výběrová řízení na dopravce ve veřejné drážní dopravě. S novými dopravci by měly na koleje vyjet nové či modernizované vlaky. Nové smlouvy by měly začít platit od prosince 2029. Největší kontrakt by měl být uzavřen na dobu 30 let, a to z důvodu mimořádně vysoké investice do vozového parku. Ten by mělo nově tvořit více než padesát vysokokapacitních elektrických jednotek, každá z nich až pro 400 cestujících (EMU 400). Další vysoutěžení dopravci pak zajist

Praha slaví výročí 20 let České republiky v Evropské unii výstavou a doprovodným programem

Praha slaví výročí 20 let České republiky v Evropské unii výstavou a doprovodným programem

Hlavní město se zapojuje do oslav k výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie, které připadá na 1. května. Na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice proto byla už dnes slavnostně zahájena panelová výstava nazvaná 20 let v EU. V rámci doprovodného programu k oslavám se v metropoli uskuteční také průvody 28 vlajkonošů za doprovodu hudby, tramvaje budou nazdobeny vlaječkami a slavnostně bude nasvícena také Nová radnice a Petřínská rozhledna.

Inovační maraton Nakopni Prahu 2024 zná své finalisty

Inovační maraton Nakopni Prahu 2024 zná své finalisty

Pražský inovační maraton Nakopni Prahu 2024 se posunul do další fáze. Odborná porota v úterý 30. dubna oznámila desítku soutěžních týmů, které postupují do finále již 5. ročníku tohoto maratonu. Finále se uskuteční 19. června 2024, kdy budou oceněny tři nejlepší týmy, jejichž inovativní projekty dostanou finanční a projektovou podporu na rozjezd nápadů, které zlepší život v hlavním městě.

Hlavní město podpoří 6 miliony korun prezentaci Prahy ve filmové tvorbě

Hlavní město podpoří 6 miliony korun prezentaci Prahy ve filmové tvorbě

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí finančních prostředků formou daru Pražskému audiovizuálnímu nadačnímu fondu pro rok 2024. Jedná se o částku ve výši 6 milionů korun, která skrze fond poputuje na podporu prezentace hlavního města prostřednictvím filmů a seriálů.

Praha vybrala vítěze veřejné zakázky na dostavbu Centra Nová Palmovka. V budoucnu zde bude sídlit evropská kosmická agentura

Praha vybrala vítěze veřejné zakázky na dostavbu Centra Nová Palmovka. V budoucnu zde bude sídlit evropská kosmická agentura

Radní hl. m. Prahy dnes rozhodli o výběru dodavatele na dostavbu Centra Nová Palmovka formou tzv. design & build. Tato dlouhé roky rozestavěná budova bude po dokončení dostavby sloužit Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Vítězem veřejné zakázky se stala společnost PORR a.s. s nabídkovou cenou přibližně 2 161 000 000 korun bez DPH. Dostavba by měla být dokončena v roce 2026.

Praha věnuje Národní knihovně finance na vybudování mobilního pracoviště digitalizace knihovních fondů

Praha věnuje Národní knihovně finance na vybudování mobilního pracoviště digitalizace knihovních fondů

Pražští radní dnes schválili poskytnutí daru Národní knihovně České republiky ve výši 1 500 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s výstavbou mobilního pracoviště digitalizace knihovních fondů, který je veřejně známý pod názvem Archa 2. Mobilní digitalizační jednotka pomůže s digitalizací tištěného nebo rukopisného fondu paměťových institucí na Ukrajině a přispěje tak k uchování kulturního dědictví země, která je aktuálně postižena válkou. Následně pak bude mobilní pracoviště sloužit pro vzdělávac

Praha zprovoznila další část cyklostezky A1 mezi Stromovkou a ulicí Varhulíkové

Praha zprovoznila další část cyklostezky A1 mezi Stromovkou a ulicí Varhulíkové

Hlavní město prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) otevřelo novou část páteřní cyklotrasy A1 od mostu Barikádníků po ulici Varhulíkové v Holešovicích. Vznikla podél levého břehu Vltavy společně s částí nového parku U Vody, který revitalizuje městská část Praha 7 a jehož součástí je i venkovní posilovna a mobiliář. Zvýšena byla také bezpečnost provozu v navazující části ulice Varhulíkové metodami taktického urbanismu.

I letos se do vzácných přírodních oblastí Prahy vrací stáda skotu, ovcí a koz

I letos se do vzácných přírodních oblastí Prahy vrací stáda skotu, ovcí a koz

Se závěrem měsíce dubna začínají znovu vypásat vybrané pražské lokality první stáda dobytka. Pro letošní rok je připravena řízená pastva pomocí dvou stád skotu i čtyř smíšených stád ovcí a koz. Hlavní město tak zajišťuje na zvláště chráněných územích metropole přírodě šetrné obhospodařování svých pozemků. Díky pastvě, která zde byla obnovena v roce 2000, se také daří v těchto lokalitách udržet druhovou pestrost. Pražané mohou už nyní zvířata pozorovat třeba v Podbabských skalách, dále v Prokopsk