Dobré zprávy

Doporučení redakce: navštivte pivní lázně a wellness v Nepomuku.

2003 – Cheb: Město se dohodlo s Lanzarem o Dragounu (TV Západ)

2003 – Cheb: Město se dohodlo s Lanzarem o Dragounu (TV Západ)

Prvních třicet milionů korun z dlužného nájemného za tržnici Dragoun zaplatila chebské radnici společnost Lanzaro. Tomuto kroku předcházela dohoda o urovnání sporu mezi vietnamskými trhovci a městem, kterou na svém posledním zasedání téměř jednohlasně schválilo městské Zastupitelstvo.

2003 – Cheb: Vyhláška zakáže žebrání (TV Západ)

2003 – Cheb: Vyhláška zakáže žebrání (TV Západ)

Od 20. července začne být žebrání na celém území Chebu postižitelné. Novela městské vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo, totiž od tohoto data zakazuje provádění jakékoliv formy žebrání.