Dobré zprávy

Doporučení redakce: navštivte pivní lázně a wellness v Nepomuku.

Plzeňská filharmonie dostane tři miliony od kraje

Plzeňská filharmonie dostane tři miliony od kraje

Rada Plzeňského kraje schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu poskytnutí účelové dotace ve výši 3,3 mil. Kč Plzeňské filharmonii na unikátní projekt „Plzeňská filharmonie v Plzeňském kraji“.

Vietnamská komunita ze Sokolova pomáhá Moravě

Vietnamská komunita ze Sokolova pomáhá Moravě

Zpráva, se kterou přišli představitele města potěšit zástupci vietnamské komunity v Sokolově, je výborná a určitě stojí za zveřejnění. Místostarostům Ladislavu Sedláčkovi a Janu Pickovi oznámili, že se rozhodli pomoci lidem z oblastí na Moravě postiženým živelnou katastrofou a společně posílají částku 26 400 korun.

Praha přispěje Českému červenému kříži na školení pečovatelů v záloze

Praha přispěje Českému červenému kříži na školení pečovatelů v záloze

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila jednorázovou dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1 ve výši 50 tisíc korun, která poslouží k otevření dalších kurzů Moderního ošetřovatelství. Dosud už bylo takto proškoleno na tři tisíce dobrovolníků, kteří pomáhají ošetřovat ve zdravotnických a pobytových sociálních zařízeních nebo pečují o své blízké doma.

Praha finančně podpoří odpolední provoz školních hřišť a pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných rodin v účasti na školních akcích

Praha finančně podpoří odpolední provoz školních hřišť a pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných rodin v účasti na školních akcích

Radou hl. m. Prahy byl schválen tisk na vyhlášení II. kola Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro městské části na rok 2021. V prvním kole byly vyčerpány veškeré finanční prostředky alokované pro Program otevírání hřišť provozovaných základními školami (Opatření č. 7) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost. Pro FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi Prahy včetně škol mateřských - je pro II. kolo programu vyhrazeno

Pěstounství funguje. Rodina ale potřebuje podporu

Pěstounství funguje. Rodina ale potřebuje podporu

V České republice žije okolo 20 tisíc dětí v náhradní rodinné péči. Nebýt institutu pěstounské péče, drtivá většina z nich by dnes vyrůstala v ústavech. Proč je pěstounská péče výhodnější alternativou, nemůže-li dítě vyrůstat ve své biologické rodině? Důvodem není jen fakt, že státní výdaje na ústavní výchovu 3x převyšují výdaje na náhradní rodinnou péči.

Devět milionů korun. Tolik si rozdělí talentovaní mladí vědci díky projektu Brno Ph.D. Talent!

Devět milionů korun. Tolik si rozdělí talentovaní mladí vědci díky projektu Brno Ph.D. Talent!

Tři sta tisíc korun ročně bude moci využít 25 nadějných vědců do začátku své profesní dráhy, pokud se rozhodnou svým projektem přispět k výzkumu na vybraných brněnských univerzitách a zapojí se do soutěže Brno Ph.D. Talent. Zastupitelé města Brna dnes na svém zasedání rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 9 000 000 Kč JCMM, z. s. p. o., pro financování programu Brno Ph.D. Talent pro roky 2021–2024.